Art. 2 al aceleiași hotărâri prevede că persoanele care nu obțin calitatea de auditor financiar în termenele prevăzute de reglementările adoptate de Camera Auditorilor Financiari din România vor fi eliminate din Registrul stagiarilor din perioada legală de susținere a examenului, iar procedura de admitere în stagiu va putea fi reluată ulterior.