Potrivit art. 8 alin. (3) din Sistemul de cotizații în cadrul CECCAR, aprobat în Conferința Națională extraordinară din data de 09 ianuarie 2017, „Viza anuală obținută în anul anterior este valabilă până la cel târziu 28 februarie a anului următor, cu excepția perioadei în care membrul a fost inactiv.” 
 
1. Pentru a asigura continuitatea vizei anuale de exercitare a profesiei contabile membrilor CECCAR, în temeiul art. 11 din Hotărârea Conferinței Naționale extraordinare nr. 78 din 09 ianuarie 2017, Consiliul Superior al CECCAR, cu consultarea președinților de filiale, prin HCS nr. 439/28.02.2018 a aprobat prelungirea perioadei de valabilitate a vizei aferente anului 2017 până la 31 martie 2018, cu derogare de la prevederile mai sus menționate
 
2. De asemenea, Consiliul Superior al CECCAR, cu consultarea președinților de filiale, a aprobat prin HCS nr. 439/28.02.2018 ca începând cu data de 1 martie 2018, rapoartele anuale de activitate să se depună exclusiv online, cu derogare de la prevederile art. 10 din Sistemul de cotizații în cadrul CECCAR, aprobat de Conferința Națională extraordinară din data de 09 ianuarie 2017, conform cărora „Raportul anual de activitate se depune la sediul filialei de domiciliu sau se transmite prin servicii poștale, prin e-mail sau pe platformă web.” 
 
Restul prevederilor Sistemului de cotizații în cadrul CECCAR și Metodologiei de acordare a vizei anuale pentru exercitarea profesiei de expert contabil și contabil autorizat, aprobate în Conferința Națională extraordinară din data de 09 ianuarie 2017, rămânând neschimbate. 

 

 Citeste mai multe despre CECCAR ...

 

Sursa: M.Of., CECCAR