Reamintim celor interesați, că pot avea calitate de beneficiar a muncii prestate de zilieri, următoarele entități: persoana juridică, persoana fizică autorizată, întreprinderea individuală și întreprinderea familială.

 

Totodată, pot desfășura activități necalificate cu caracter ocazional (în regim zilier), atât cetățenii români cât și cetățenii străini care posedă capacitate de muncă.

 

În ceea ce privește lucrătorii minori cu vârsta cuprinsă între 15 și 18 ani, aceștia pot desfășura numai activități potrivite cu dezvoltarea lor fizică şi cu aptitudinile de care dau dovadă, dacă astfel nu le sunt încălcate dreptul la dezvoltare fizică, mentală, spirituală, morală şi socială, dreptul la educație, şi nu le este pusă în pericol starea de sănătate.

 

Minorii cu vârsta cuprinsă între 15 şi 16 ani pot desfășura activitate ca zilieri numai cu acordul scris al părinților sau al reprezentanților legali.
Subliniem și de această dată, că încălcarea dispozițiilor legale în materie constituie contravenție, amenzile fiind cuprinse între 6000 lei și 20.000 lei.

 

Sursa: ITM Arad