În cadrul aceluiași comunicat se mai arată că 

Ministerul Finanțelor Publice și ANAF au avut în vedere o serie largă de măsuri pentru susținerea mediului de afaceri în contextul actual, fiind stabilite ca prioritare următoarele: 

  • nu se calculează și nu se datorează dobânzi și penalități de întârziere pentru obligațiile fiscale scadențe începând cu data intrării în vigoare a ordonanțe de urgentă și neachitate pană la 30 de zile după încetarea stării de urgentă; 
  • aceste obligații fiscale nu sunt considerate obligații fiscale restante; 
  • se suspendă sau nu încep măsurile de executare silită prin poprire a creanțelor bugetare, cu excepția executărilor silite care se aplică pentru recuperarea creanțelor bugetare stabilite prin hotărâri judecătorești pronunțate în materie penală. Măsurile de suspendare a executării silite prin poprire asupra sumelor urmăribile reprezentând venituri și disponibilități bănești se aplică, prin efectul legii, de către instituțiile de credit sau terții popriți, fără alte formalități din partea organelor fiscale; 

Aceste măsurile fiscale încetează în termen de 30 de zile de la încetarea stării de urgentă. 

 

Sursa: Comunicat ANAF