De asemenea, la cerere se mai anexează:

  • - declaraţia pe propria răspundere a utilizatorului
    • privind adresa de la locul unde va fi instalat aparatul de marcat electronic fiscal sau, după caz,
    • privind desfăşurarea activităţii în regim ambulant ori în regim de taxi, precum și, dacă cererea a fost depusă prin împuternicit,
  • - împuternicirea în original.

 

În situația în care aparatul de marcat electronic fiscal este utilizat în activitatea de taximetrie, la cerere se anexează și declaraţia pe propria răspundere a utilizatorului privind numărul de înmatriculare al autovehiculului pe care se va instala aparatul de marcat electronic fiscal, însoţită de copia autorizaţiei taxi. 

 

Pentru cererile comunicate în format .pdf inteligent, prin intermediul serviciului Spațiul Privat Virtual, documentele de mai sus se transmit in copie, prin atașarea în fișier.