Cererea se poate depune:

 

Cererea depusă direct la organul fiscal competent sau transmisă prin poștă, trebuie să fie completată (preferabil tehnoredactată) înscriind cu majuscule, citeț și corect, toate datele prevăzute de formular. 

 

INFO: Utilizatorii pot solicita "Certificatul de atribuire a numărului unic de identificare a aparatelor de marcat electronice fiscale" organului fiscal (Direcțiile generale regionale ale finanțelor publice și Direcția generală de administrare a marilor contribuabili - pentru contribuabilii mari care instalează aparate de marcat electronice fiscale pe raza municipiului București și a județului Ilfov) în a cărui rază teritorială urmează să fie instalate aparatele.

Biroul (compartimentul) avize și autorizații (case de marcat) desfășoară activitate inclusiv la nivelul Administrațiilor județene ale finanțelor publice din județele arondate, altele decât cel în care se află sediul direcției generale regionale.

 

RECOMANDARE: Pentru soluționarea eficientă și rapidă, adresați cererea birourilor (compartimentelor) avize și autorizații (case de marcat) de la nivelul Administrațiilor județene ale finanțelor publice din județele arondate, inclusiv cel în care se află sediul Direcției generale regionale.