Registrul central electronic pentru conturi de plăți și conturi bancare identificate prin IBAN,se gestionează de către ANAF. 

 

Organizarea evidenței conturilor de plăți și a conturilor bancare în Registru are următoarea structură:

 

a) datele de identificare ale contului:

 • numărul IBAN/cod client/cod de evidență/număr contract/număr de cont intern/cod unic de identificare cu structură și sintaxă similară sau diferită de codul IBAN, după caz;
 • numărul BBAN;
 • data deschiderii;
 • data închiderii;
 • denumire titular cont;
 • tip cont;
 • tip monedă;
 • CUI entitate raportoare;
 • ID cont;

 

b) datele de identificare ale titularului de cont client:

 • cod de identificare fiscală, cod numeric personal sau număr de identificare fiscală
 • număr de ordine în registrul comerțului;
 • act de identitate;
 • serie și număr act;
 • domiciliul;
 • adresă sediu social;
 • țară;
 • rezidență;
 • adresa de corespondență;
 • data nașterii;
 • locul nașterii;
 • data atribuirii numărului de ordine în registrul comerțului;

 

c) datele de identificare ale persoanelor care dețin drept de semnătură pentru conturile deschise sau pretind că acționează în numele clientului:

 • numele și prenumele;
 • cod numeric personal sau număr de identificare fiscală;
 • act de identitate;
 • serie și număr act;
 • data nașterii;
 • locul nașterii;
 • domiciliul;
 • rezidența;
 • adresa de corespondență;

 

d) datele de identificare ale beneficiarului real al titularului de cont-client:

 • numele și prenumele;
 • cod numeric personal sau număr de identificare fiscală;
 • act de identitate;
 • serie și număr act;
 • cetățenie;
 • domiciliul;
 • țară;
 • rezidență;
 • adresa de corespondență;
 • data nașterii;
 • locul nașterii;

 

e) datele de identificare ale concesionarului casetei de valori:

 • numele și prenumele;
 • cod numeric personal sau număr de identificare fiscală;
 • act de identitate;
 • serie și număr act;
 • domiciliul;
 • țară;
 • rezidență;
 • adresa de corespondență;
 • data nașterii;
 • locul nașterii;
 • data de început a concesionării;
 • data de sfârșit a concesionării.

 

Actualizarea informațiilor în Registru se efectuează automat ca urmare a transmiterii de către instituțiile de credit, instituțiile de plată și instituțiile emitente de monedă electronică.

 

Autoritățile publice centrale și locale au acces la informațiile din Registru, în baza protocoalelor încheiate cu Agenția Națională de Administrare Fiscală, la cerere, prin intermediul sistemului informatic pus la dispoziție de către Ministerul Finanțelor Publice, respectiv Agenția Națională de Administrare Fiscală. 

 

Autoritățile și instituțiile prevăzute la art. 1 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, au acces la informațiile din Registru în vederea îndeplinirii obligațiilor ce le revin acestora. Informațiile din Registru sunt direct accesibile, fără întârziere și fără a fi filtrate, Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor.