Același înțeles îl au, în prezent și prevederile referitoare la contribuția de asigurări sociale și contribuția de asigurări sociale de sănătate:  

 

Pentru contribuția de asigurări sociale, referitor la acest aspect, codul fiscal prevede: 

ART. 139 - Baza de calcul al contribuției de asigurări sociale în cazul persoanelor fizice care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor 
(1) Baza lunară de calcul al contribuției de asigurări sociale, în cazul persoanelor fizice care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor, o reprezintă câștigul brut realizat din salarii și venituri asimilate salariilor, (...)

Norme metodologice: 
3. (1) Sumele care se include în câștigul brut realizat din salarii și în veniturile asimilate salariilor, care reprezintă baza lunară de calcul al contribuției de asigurări sociale, sunt cele prevăzute la art. 139 alin. (1) din Codul fiscal, inclusiv cele prevăzute în normele metodologice de aplicare a art. 76 alin. (1)-(3) din Codul fiscal, cu excepția veniturilor asupra cărora nu există obligația plății contribuției de asigurări sociale potrivit prevederilor art. 141 și 142 din Codul fiscal. 

Art. 142 - Nu se cuprind în baza lunară de calcul al contribuțiilor de asigurări sociale următoarele: 
s) următoarele avantaje primite în legătură cu o activitate dependentă: 
1. utilizarea în scop personal a vehiculelor pentru care cheltuielile sunt deductibile în cotă de 50%, prevăzute la art. 76 alin. (4) lit. t);

 

Pentru contribuția de asigurări sociale de sănătate, referitor la același aspect, codul fiscal prevede: 

ART. 157 - Baza de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate în cazul persoanelor fizice care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor 
(1) Baza lunară de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate, în cazul persoanelor fizice care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor (...) 
Norme metodologice: 
11. (1) Sumele care se includ în câștigul brut realizat din salarii și în veniturile asimilate salariilor, care reprezintă bază lunară de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate, sunt cele prevăzute la art. 157 alin. (1) din Codul fiscal, inclusiv cele prevăzute în normele metodologice de aplicare a art. 76 alin. (1)-(3) din Codul fiscal, cu excepția veniturilor asupra cărora nu există obligația plății contribuției de asigurări sociale de sănătate potrivit prevederilor art. 157 alin. (2) din Codul fiscal. 

ART. 157 - Baza de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate în cazul persoanelor fizice care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor 
(2) Nu se cuprind în baza lunară de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate sumele prevăzute la art. 76 alin. (4) lit. d), art. 141 lit. d) și art. 142.

 

Ce ar aduce nou modificarea Codului fiscal 

 

Prima modificare vizează impozitul pe venit - Art. 76 - Definirea veniturilor din salarii și asimilate salariilor, mai exact aliniatul (4) – excepții (Următoarele venituri nu sunt impozabile, în înțelesul impozitului pe venit:), articol care va include și excepția referitoare la societățile plătitoare de impozit pe veniturile microintreprinderilor sau plătitoare de impozit specific:

La articolul 76 alineatul (4), după litera t) se introduce o nouă literă, litera u), cu următorul cuprins: 
„u) avantajele sub forma utilizării în scop personal a vehiculelor menționate la art. 25 alin. (3) lit. l) care nu sunt utilizate exclusiv în scopul activității economice, aflate în patrimoniul persoanelor juridice ce aplică regimul de impozitare al microintreprinderilor sau impozitul specific unor activități. ” 

 

O a doua modificare ar viza contribuția de asigurări sociale, prin adăugarea excepției la Art. 142 - Venituri din salarii și venituri asimilate salariilor care nu se cuprind în baza lunară de calcul al contribuțiilor de asigurări sociale. Astfel, s-ar elimina din baza de calcul veniturile reprezentând utilizarea autovehiculelor în scop personal în cadrul societăților plătitoare de impozit pe veniturile microintreprinderilor sau impozit specific:

La articolul 142, după punctul 6 al literei s), se introduce un nou punct, punctul 7 cu următorul cuprins: 
„7. avantajele sub forma utilizării în scop personal a vehiculelor menționate la art. 25 alin. (3) lit. l) care nu sunt utilizate exclusiv în scopul activității economice, aflate în patrimoniul persoanelor juridice care aplică regimul de impozitare al microintreprinderilor sau impozitul specific unor activități.” 

 

În ceea ce privește contribuția de asigurări sociale de sănătate, o referire specifică în acest sens nu era necesară întrucât excluderea acestora se făcea prin referire la art. 142, care ar urma să fie completat. 

ART. 157 - Baza de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate în cazul persoanelor fizice care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor 
(2) Nu se cuprind în baza lunară de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate sumele prevăzute la art. 76 alin. (4) lit. d), art. 141 lit. d) și art. 142

 

Utilizarea autoturismelor societății în alte scopuri decât cele destinate exclusiv desfășurării activității este reglementată la art. 25, alin (3), lit l) (pentru societățile plătitoare de impozit pe profit) respectiv Art. 68, alin (7) lit k) pentru activitățile independente: 

 

Art. 25 - Cheltuieli 
(3) Următoarele cheltuieli au deductibilitate limitată: 
l) 50% din cheltuielile aferente vehiculelor rutiere motorizate care nu sunt utilizate exclusiv în scopul activității economice, cu o masă totală maximă autorizată care să nu depășească 3.500 kg și care să nu aibă mai mult de 9 scaune de pasageri, incluzând și scaunul șoferului, aflate în proprietatea sau în folosința contribuabilului. Aceste cheltuieli sunt integral deductibile pentru situațiile în care vehiculele respective se înscriu în oricare dintre următoarele categorii: 
1. vehiculele utilizate exclusiv pentru servicii de urgență, servicii de pază și protecție și servicii de curierat; 
2. vehiculele utilizate de agenții de vânzări și de achiziții; 
3. vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu plată, inclusiv pentru serviciile de taximetrie; 
4. vehiculele utilizate pentru prestarea de servicii cu plată, inclusiv pentru închirierea către alte persoane sau pentru instruire de către școlile de șoferi; 
5. vehiculele utilizate ca mărfuri în scop comercial. 

 

ART. 68 - Reguli generale de stabilire a venitului net anual din activități independente, determinat în sistem real, pe baza datelor din contabilitate 
(7) Nu sunt cheltuieli deductibile: 
k) 50% din cheltuielile aferente vehiculelor rutiere motorizate care nu sunt utilizate exclusiv în scopul desfășurării activității și a căror masă totală maximă autorizată nu depășește 3.500 kg și nu au mai mult de 9 scaune de pasageri, incluzând și scaunul șoferului, aflate în proprietate sau în folosință. Aceste cheltuieli sunt integral deductibile pentru situațiile în care vehiculele respective se înscriu în oricare dintre următoarele categorii: 
1. vehiculele utilizate exclusiv pentru servicii de urgență, servicii de pază și protecție și servicii de curierat; 
2. vehiculele utilizate de agenții de vânzări și de achiziții; 
3. vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu plată, inclusiv pentru serviciile de taximetrie; 
4. vehiculele utilizate pentru prestarea de servicii cu plată, inclusiv pentru închirierea către alte persoane sau pentru instruire de către școlile de șoferi; 
5. vehiculele utilizate ca mărfuri în scop comercial.