B. Titlul III – Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor

 

1. Potrivit reglementărilor în vigoare, au fost modificate condițiile de încadrare a persoanelor juridice române în categoria microîntreprinderilor, astfel:

  • majorarea nivelului veniturilor realizate la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent de la 500.000 euro la 1.000.000 euro;
  • eliminarea condiției privind realizarea veniturilor din consultanță și management în proporție de 20% din veniturile totale;
  • eliminarea activităților pentru care contribuabilii nu aplicau acest sistem de impunere (activităţi în domeniul bancar, al asigurărilor şi reasigurărilor, al pieţei de capital, al jocurilor de noroc, activităţi de explorare, dezvoltare, exploatare a zăcămintelor petroliere şi gazelor naturale).

 

2. S-a eliminat posibilitatea de a opta pentru aplicarea prevederilor Titlului II - Impozitul pe profit din Codul fiscal, în cazul în care s-a subscris un capital social de cel puţin 45.000 lei și au fost introduse reguli tranzitorii pentru intrarea în sistem a microîntreprinderilor care au optat  pentru aplicarea prevederilor  art. 48 alin. (5) şi (52) până la data de 31 decembrie 2017 inclusiv, și a persoanelor juridice române care desfășoară activități de natura celor care nu au intrat sub incidența acestui sistem de impunere, în forma aplicabilă până la data de 31 decembrie 2017 inclusiv.

 

3. In contextul modificării condițiilor de încadrare în categoria microîntreprinderilor, s-a efectuat și corelarea cu prevederile art. 52 care stabilesc regulile de ieşire din sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor în cursul anului și cu cele ale art. 54 care stabilesc regulile de determinare a condiţiilor de aplicare a sistemului de impunere pe veniturile microîntreprinderilor, precum și corelarea prevederilor referitoare la situații de modificare a numărului de salariați în cursul unui trimestru.

 

C. Titlul IV - Impozitul pe venit

 

Prin OUG nr. 79/2017 se implementează măsuri fiscale care necesită modificarea, completarea, precum și corelarea normelor metodologice actuale, după cum urmează:

  • Reducerea cotei de impozit pe venit pentru anumite venituri de la 16% la 10% sau de la 10% la 7% în cazul stabilirii plăților anticipate efectuate în contul impozitului anual pentru veniturile din drepturile de proprietate intelectuală.
  • Modificarea nivelului deducerii personale de la 300 lei, la 510 lei este necesară actualizarea referințelor din normele metodologice legate de acest nivel.   
  • Modificarea regimului fiscal referitoare la deducerea CASS din baza de calcul a impozitului pe veniturile din cedarea folosinței bunurilor, precum și în cazul veniturilor din pensii sau/și a diferențelor de pensii acordate.  

 

D. Titlul V – Contribuții sociale obligatorii

 

1. Transferul contributiilor sociale de la angajatori la angajati

 

2. În cazul persoanelor fizice care realizează venituri din activități independente, activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, asocieri cu persoane juridice, cedarea folosinței bunurilor, investiții și din alte surse, au fost modificate regulile privind stabilirea contribuției individuale de asigurări sociale și a contribuției individuale de asigurări sociale de sănătate, în funcție de venitul realizat.

 

3. Introducerea contribuției asiguratorie pentru muncă impune introducerea în titlul V al Codului fiscal a unui capitol nou, capitolul VIII ”Contribuția asiguratorie pentru muncă”.

 

Sursa: Nota de fundamentare pentru proiectul de Hotărâre pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal