În anul 2019, în funcție de rezultatul înregistrat de societate, comparativ valoarea dividendelor acordate interimar, putem întâlni 2 situații, care se tratează diferit, astfel:

 

Regularizarea dividendelor în cazul în care rezultatul exercițiului financiar depășește valoarea dividendelor interimareSituația 1. Dividendele totale, acordate pentru anul 2018, depășesc nivelul dividendelor acordate interimar.

 

La sfârșitul exercițiului financiar se înregistrează un rezultat net în sumă de 150.000 lei, pentru întregul an, pentru care se decide repartizarea integrală la dividende. Diferența de dividende se înregistrează și se achită în luna martie 2019.

  • Repartizarea profitului net contabil anual la dividende (150.000 lei)

1171

Rezultatul reportat reprezentând profitul

nerepartizat sau pierderea neacoperită

=

457

Dividende de plată

150.000 lei

 

  • Retinerea dividendelor distribuite interimar, la data de 30.09.2018:

457

Dividende de plată

=

463

Creanțe reprezentând dividende repartizate

în cursul exercițiului financiar

100.000 lei

 

  • Reținerea impozitului pe diferența de dividende ce se cuvine asociaților / acționarilor (150.000 lei - 100.000 lei)*5%:

457

Dividende de plată

=

446

Alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate

2.500 lei

 

  • Plata diferenței de dividende nete cuvenite asociaților / acționarilor (în luna martie 2019)

457

Dividende de plată

=

5121

Conturi la bănci în lei

47.500 lei

 

  • Plata diferenței de impozit pe dividende (până pe data de 25 aprilie 2019)

446

Alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate

=

5121

Conturi la bănci în lei

5.000 lei

 

Regularizarea dividendelor în cazul în care rezultatul exercițiului financiar este mai mic decât valoarea dividendelor interimare

 

Situația 2. Dividendele totale, acordate pentru anul 2018, sunt mai mici decât nivelul dividendelor acordate interimar.

Această situația poate apărea, de exemplu, atunci când la data de 30.09.2018 s-a acordat drept dividende întregul rezultat realizat până la sfârșitul trimestrului III, iar în trimestrul IV s-a realizat pierdere, astfel încât rezultatul net aferent întregului exercițiu financiar 2018 este mai mic decât rezultatul net înregistrat la data de 30.09.2018, în baza căruia s-au acordat dividendele interimare.

Presupunem, pentru această a doua situație, că la sfârșitul exercițiului financiar 2018 s-a înregistrat un rezultat net în suma de 90.000 lei.

  • Repartizarea profitului net contabil anual la dividende

1171

Rezultatul reportat reprezentând profitul

nerepartizat sau pierderea neacoperită

=

457

Dividende de plată

90.000 lei

 

  • Compensarea dividendelor distribuite pentru anul 2018 cu dividendele distribuite interimar, la data de 30.09.2018

457

Dividende de plată

=

463

Creanțe reprezentând dividende repartizate

în cursul exercițiului financiar

90.000 lei


În acest moment, în debitul contului 463 rămâne suma de 10.000 lei, respectiv diferența dintre dividendele distribuite interimar și dividendele cuvenite pentru întregul exercițiu financiar, recent finalizat.

În aceste condiții, dividendele distribuite trimestrial sunt mai mari decât dividendele cuvenite pentru întregul exercițiu financiar 2018, astfel că asociații / acționarii trebuie să restituie dividendele primite în plus.

Dividendul brut achitat în plus este de 10.000, din care 500 lei reprezintă impozitul pe dividende reținut și 9.500 lei reprezintă dividendul net plătit asociaților / acționarilor.

  • Astfel, se corectează valoarea dividendelor distribuite trimestrial, la sfârșitul trimestrului III al anului 2018:

463

Creanțe reprezentând dividende repartizate

în cursul exercițiului financiar

=

456

Decontări cu acționarii/asociații

rivind capitalul

(10.000 lei)

 

  • Se face o corecție a impozitului pe dividende calculat și achitat pentru dividendele distribuite trimestrial:

456

Decontări cu acționarii/asociații

privind capitalul

=

446

Alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate

(500 lei)

 

  • Se încasează sumele primite în plus de către asociați / acționari:

5121

Conturi la bănci în lei

=

456

Decontări cu acționarii/asociații

privind capitalul

9.500 lei