Art. 1. -
Până la data de 30 octombrie 2018, organul fiscal central competent stabilește obligațiile anuale de plată a contribuției de asigurări sociale datorate de persoanele fizice pentru anii fiscali 2016 și 2017, emite și transmite deciziile de impunere anuală pentru aceste obligații.

Art. 2. -
Direcția generală proceduri pentru administrarea veniturilor, direcțiile generale regionale ale finanțelor publice, precum și unitățile fiscale subordonate acestora, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. -
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
Ionuț Mișa 
București, 19 septembrie 2018.

Nr. 2.323.