Numai că, în fapt, pentru trimestrele II și III intervine o modificare și o posibilă eroare.  
  
Astfel:  
 
OUG 33 / 2020 prevede acordarea de bonificații în cote diferite (5% și 10%), în funcție de calitatea contribuabilului, distingând 3 categorii - mari contribuabili, contribuabili mijlocii și ceilalți contribuabili:  

a) 5% pentru contribuabilii mari stabiliți potrivit Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.609/2016 privind organizarea activității de administrare a marilor contribuabili;
b) 10% pentru contribuabilii mijlocii stabiliți potrivit Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.610/2016 privind organizarea activității de administrare a contribuabililor mijlocii, cu modificările ulterioare;
c) 10% pentru ceilalți contribuabili care nu se încadrează la lit. a) și b).

 

Legea promulgată prevede pentru trimestrele II și III bonificații într-o singură cotă, de 10%, aplicabilă atât contribuabililor care plătesc impozit pe profit cât și celor care plătesc impozit pe veniturile microintreprinderilor, fără să se mai facă diferențiere în funcție de mărimea lor.  

 

Eroarea despre care vorbeam ar fi mai degrabă o omisiune. Deși sunt vizați atât contribuabilii care datorează impozit pe profit cât și contribuabilii care datorează impozit pe veniturile microintreprinderilor, bonificația de 10% se calculează asupra impozitului pe profit datorat.  

 

Nu că asta ne-ar fi lămurit, dar am mers pe urmele proiectului de lege și am constatat că, sub o altă formulare, legea plecata de la Senat propunea aplicarea, în continuare, a bonificației, doar pentru contribuabilii plătitori de impozit pe profit. Tot 10%, aplicat indiferent de categoria contribuabilului.  

 

Comisia pentru buget, finanțe și bănci a schimbat formularea textului, făcându-l mai clar și a introdus și microintreprinderile în categoria beneficiarilor de bonificații. Numai că baza de calcul a bonificației a rămas, atât pentru plătitorii de impozit pe profit cât și pentru plătitorii de impozit pe venitul microintrerprinderilor ... impozitul pe profit datorat.