Bonificația pentru impozitul pe veniturile microintreprinderilor 

 

Și societățile plătitoare de impozit pe veniturile microintreprinderilor beneficiază de o bonificație în cuantum de 10% din impozitul datorat.  

Pentru plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor aferent trimestrului I al anului 2020, până la data de 25 aprilie 2020 inclusiv, contribuabilii beneficiază de o bonificație de 10% calculată asupra impozitului datorat pentru trimestrul respectiv.

 

Cum se aplică bonificația 

 

Bonificațiile de 5% respectiv 10%, stabilite potrivit prevederilor de mai sus se scad direct din sumele datorate în contul impozitului pe profit sau al impozitului pe veniturile microintreprinderilor. Suma de plată finală este suma rezultată după ce, din impozitul calculat potrivit reglementărilor în vigoare, se scade suma reprezentând bonificația acordată.  

 

În cazul societăților plătitoare de impozit pe profit, bonificația astfel acordată se va trece distinct în declarația anuală de impozit pe profit.  

(5) Contribuabilii care aplică prevederile alin. (1) - (4) determină impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microîntreprinderilor de plată prin scăderea din impozitul datorat a bonificației calculate potrivit prezentului articol.

(6) Pentru plătitorii de impozit pe profit, bonificația calculată potrivit prezentului articol se înscrie în mod distinct în declarația anuală de impozit pe profit.