Totodată, în cazul contribuabililor care înregistrează obligații fiscale restanțe ori sume plătite în plus, fișa pe plătitor simplificată va cuprinde informațiile aferente acestora, începând cu data de la care acestea au luat naștere. 

 

Începând cu data de 15.05.2020, a fost implementată o funcție de transmitere în acest format excel a fișei pe plătitor, astfel că, la solicitarea contribuabililor, începând cu această data, fișa în acest format poate fi descărcată din Spațiul Privat Virtual. 

 

Prin urmare, începând cu data de 1 iulie 2020, contribuabilii au la dispoziție două variante de fișă pe plătitor ce pot fi descărcate, la cerere, din Spațiul Privat Virtual, respectiv: 

  • una simplificată, în care sunt istorizate datele care nu mai prezintă interes și  
  • o altă fișa în format excel, care cuprinde istoricul datelor, pentru a putea avea o imagine prelucrabilă a situației fiscale. 

 

Sursa:  DGRFP Galați