Anexa enumeră următoarele impozite și contribuții care intră sub incidența articolului propus mai sus, respectiv: 

 • Impozitul pe dividendele plătite de o persoană juridică română către o persoană juridică română; 
 • Impozitul pentru veniturile din activități independente realizate în baza contractelor de activitate sportivă; 
 • Impozitul pe veniturile din drepturile de proprietate intelectuală; 
 • Impozitul pe venitul din salarii și asimilate salariilor; 
 • Impozitul pe veniturile din arendă; 
 • Impozitul pe veniturile sub formă de dobânzi; 
 • Impozitul pe veniturile sub formă de dividende; 
 • Impozitul pe veniturile impozabile obținute din lichidarea unei persoane juridice sau prin reducerea capitalului social, potrivit legii; 
 • Impozitul pe veniturile din pensii; 
 • Impozitul pe veniturile din premii și din jocuri de noroc; 
 • Impozitul pe veniturile din alte surse; 
 • Impozitul pe veniturile obținute de o persoană fizică dintr-o asocierea între o persoană fizică și o persoană juridică, contribuabil potrivit titlului II din Codul fiscal
 • Impozitul pe veniturile obținute de o persoană fizică dintr-o asocierea între o persoană fizică și o persoană juridică, contribuabil potrivit titlului III din Codul fiscal
 • Impozitul pe veniturile obținute de o persoană fizică dintr-o asociere între o persoană fizică și o persoană juridică, contribuabil potrivit Legii 170/2016, conform contractului de asociare, determinate potrivit prevederilor titlului II; 
 • Contribuția de asigurări sociale; 
 • Contribuția de asigurări sociale de sănătate; 
 • Impozitul pe veniturile obținute din România de nerezidenți; 
 • Impozitul datorat pe venitul din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal; 
 • Contribuția la Fondul de mediu. 

 

Stabilirea cu rea-credință a impozitelor, taxelor și contribuțiilor

Același proiect de act normativ prevede și pedepsirea cu închisoare de la 2 la 7 ani și interzicerea unor drepturi stabilirea cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat. 

 

Alte fapte pedepsite cu închisoarea

Închisoare de la 2 la 7 ani se propune și pentru:  

 • ascunderea bunului ori a sursei impozabile sau taxabile; 
 • omisiunea, în tot sau în parte, a evidențierii, în actele contabile ori în alte documente legale, a operațiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate; 
 • evidențierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operațiuni reale ori evidențierea altor operațiuni fictive; 
 • alterarea, distrugerea sau ascunderea de acte contabile, memorii ale aparatelor de taxat ori de marcat electronice fiscale sau de alte mijloace de stocare a datelor; 
 • sustragerea de la efectuarea verificărilor financiare, fiscale sau vamale, prin nedeclararea, declararea fictivă ori declararea inexactă cu privire la sediile principale sau secundare ale persoanelor verificate; 
 • substituirea, degradarea sau înstrăinarea de către debitor ori de către terne persoane a bunurilor sechestrate în conformitate cu prevederile Codului de procedură fiscală sau ale Codului de procedură penală. 


Atenție! Acesta este un proiect de lege și nu se aplică încă 
 
Sursa: Senat (Expunere de motive la inițiativa legislativă, Forma inițiatorului