Alte modificări:  

  • au fost drept beneficiari ONG-urile cu activitate sportivă 
  • microgranturile se acordă pe bază de contract de acordare a ajutorului de stat încheiat și către alți profesioniști, astfel cum sunt reglementați de art. 3 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, care desfășoară profesii liberale reglementate prin acte cu putere de lege 
  • granturile pentru capital de lucru se vor mai acordă și pentru domeniile de activitate viticultură, distribuția de bunuri 
  • granturi pentru capital de lucru se acordă și ONG-urilor pentru cultură și sport cât și celor de utilitate publică din domeniul social 
  • sunt eligibile pentru accesarea granturilor privind capitalul de lucru și companiile sau ONG-urile care desfășoară activități în domeniul târgurilor și evenimentelor de afaceri, IT, tehnologie, digital, educație financiară, strategie și management, care nu s-au calificat pentru obținerea certificatului de urgență din cauza specificului activității lor (și anume organizare anuală, cu concentrarea veniturilor doar într-o anumită perioadă din an, nu doar în prima jumătate a anului, perioada luată în calcul pentru stabilirea procentului de scădere de minimum 25% prevăzut că și condiție de eliberare a certificatului de situații de urgență). în acest caz, scăderea de 25% cerută pentru eliberarea certificatului de situații de urgență se va calcula luând în calcul anul fiscal 2020 prin comparație cu anul fiscal 2019 sau, după caz, semestrul 1, respectiv semestrul al 2-lea 2020 prin comparație cu 2019 
  • domeniile de investiții susținute din fonduri externe nerambursabile și din cofinantarea bugetului de stat includ:  servicii de organizare de târguri, evenimente și expoziții (cod CAEN 8230) 
  • au fost adăugate și alte coduri CAEN în lista celor eligibile.