Condițiile de mai sus sunt verificate de organul fiscal în a cărui evidență respectiva entitate/unitate de cult este înregistrată ca plătitor de impozite și taxe, pe baza informațiilor existente în evidențele fiscale. Prezentarea de către entitățile/unitățile de cult a certificatelor de atestare fiscală eliberate de direcțiile de impozite și taxe din subordinea unităților administrativ-teritoriale este necesară, deoarece organul fiscal nu deține informații privind impozitele și taxele locale datorate de contribuabili unităților administrativ-teritoriale. 

 

Constituirea Registrului entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale a fost reglementată de art.I pct. (1^3) din Legea nr.30/2019 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 25/2018 privind modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare, prin care a fost modificat și completat art.25 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal. 

 

Sponsorizarea din impozitul pe profit

Potrivit art.25 alin.(4) lit.i) din Codul fiscal, în cazul contribuabililor plătitori de impozit pe profit, sumele aferente sponsorizărilor efectuate către entități persoane juridice fără scop lucrativ, inclusiv unități de cult, se scad din impozitul pe profit datorat, în limitele prevăzute de lege, doar dacă beneficiarul sponsorizării este înscris, la data încheierii contractului, în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale. 

 

Sponsorizarea din impozitul pe veniturile microintreprinderilor

În cazul microintreprinderilor, sumele aferente sponsorizărilor, pentru susținerea entităților nonprofit și a unităților de cult, se scad din impozitul pe veniturile microintreprinderilor dacă, la data încheierii contractului, aceste entități sunt înscrise în  Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri, astfel cum prevăd dispozițiile art.56 alin.(1^1) din Codul fiscal. 

 

Sponsorizarea din impozitul pe venit datorat de persoanele fizice

În cazul persoanelor fizice, pentru veniturile realizate în anul 2018, acestea pot opta pentru direcționarea unei sume reprezentând 2% din impozitul anual pentru susținerea entităților nonprofit/unităților de cult sau 3,5% din impozitul anual pentru susținerea entităților nonprofit și a unităților de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditați cu cel puțin un serviciu social licențiat, în condițiile legii. 
Pentru a beneficia de virarea sumelor reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile realizate în anul 2018, entitățile NU trebuie să fie înscrise în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale. 
Începând cu veniturile realizate în anul 2019, potrivit art.123^1 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, astfel cum a fost modificat prin Legea nr.30/2019, persoanele fizice pot dispune asupra destinației unei sume reprezentând până la 3,5% din impozitul pe venit pentru susținerea entităților nonprofit/unităților de cult.  
 
În conformitate cu art.123^1 alin.(2) din actul normativ menționat mai sus, entitățile nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii, precum și unitățile de cult, beneficiază de virarea sumelor dacă la momentul plății acestora de către organul fiscal sau angajatorul/plătitorul de venit figurează în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale. 

 

Sursa; AJPF Bistrita Nasaud