Iată mai jos un model pentru Decizia privind numerotarea documentelor emise de societate (documentul se găsește atașat la prezentul articol): 

 

Antet societate

 

DECIZIE NR. . . . .  DIN DATA . . . . . . . . . . .
privind numerotarea documentelor emise de societate


Subcrisa SC . . . . . .. . . . . . . . . SRL / SA, cu sediul în str. . . . . . . . . . . . . ., nr.  . . . . . ., Bl. . . . . . . . . ., Sc.  . . . . . . . . . .  Etaj . . . . . . ., Ap. . . . . . . ., Loc. . . . . . . . . . . ., Jud./Sect.  . . . . . . . ., reprezentată prin . . . . . . . . . . . . . . . ., în calitate de administrator,  
  
Emite prezenta decizie în vederea stabilirii, pentru anul 2018, a seriilor și numerelor documentelor financiar-contabile emise de societate, respectiv: facturi, chitanțe, avize de însoțire a mărfii, astfel:  

 

Serii / Numere alocate pentru facturile ce urmează a fi emise în anul 2018:

Nr. crt.

Serii facturi

Plaja de numere facturi

Responsabil cu gestionarea facturilor

Obs. Suplimentare (gestiune, pct. de lucru, sediu, etc.)

1

Seria . . . . .

Nr. de la ..... la .....

Dl. Dna. . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

2

 

 

 

 

...

 

 

 

 

n

 

 

 

 

 

Serii / Numere alocate pentru chitanțele ce urmează a fi emise în anul 2018:

Nr. crt.

Serii chitante

Plaja de numere chitante

Responsabil cu gestionarea chitantelor

Obs. Suplimentare (gestiune, pct. de lucru, sediu, etc.)

1

Seria . . . . .

Nr. de la ..... la .....

Dl. Dna. . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

2

 

 

 

 

...

 

 

 

 

n

 

 

 

 

 

Serii / Numere alocate pentru avizele de însoțire a mărfii ce urmează a fi emise în anul 2018:

Nr. crt.

Serii avize

Plaja de numere avize

Responsabil cu gestionarea avizelor

Obs. Suplimentare (gestiune, pct. de lucru, sediu, etc.)

1

Seria . . . . .

Nr. de la ..... la .....

Dl. Dna. . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

2

 

 

 

 

...

 

 

 

 

n

 

 

 

 

 

[Se adaugă noi tipuri de documente, dacă este cazul, după modelul de mai sus]

 

Pentru fiecare dintre documentele de mai sus, respectiv facturi, chitanțe, avize de însoțire a mărfii, următoarele reguli sunt aplicabile:  

 

  • Doar persoanele desemnate prin prezenta decizie vor putea emite facturi / chitanțe / avize de însoțire a mărfii. În cazul în care acest lucru nu este posibil, conducerea societății va fi înștiințată pentru a lua o decizie de înlocuire / înlocuire temporară a persoanelor astfel desemnate;  
  • Primul document emis în anul 2018 va avea seria respectiv primul număr din plajă, atribuite conform prezentei decizii. Următoarele documente emise vor avea numere care cresc secvențial.  
  • Înainte de epuizarea plajelor de numere stabilite prin prezenta decizie, responsabilul va înștiința conducerea societății, în timp util, astfel încât seriile / plajele alocate prin prezenta decizie să fie extinse; 
  • În cazul în care sunt necesare noi plaje de facturi, conținutul prezentei decizii va fi suplimentat printr-o nouă decizie scrisă a conducerii societății.  

 

S.C. . . . . . . .  SRL / SA
Prin . . . . . . . . . . . . . . . . .
Administrator

 

Am luat la cunoștință responsabilitatea privind gestionarea documentelor de mai sus: 
1. . . . . . . . . . . . . . . . 
2. . . . . . . . . . . . . . . . 
3. . . . . . . . . . . . . . . . 
 

Descarcă model decizie numerotare facturi, chitanțe, avize 2018