Formularul propus este structurat în două părți principale (capitole) prin care persoanele fizice declară: 

a) în prima parte, informații privind veniturile realizate în anul 2017, precum și informații referitoare la opțiunea contribuabilului cu privire la destinația sumei reprezentând până la 2% din impozitul datorat pe venitul net/câștigul net anual impozabil; 

b) în cea de-a doua parte, informații privind impozitul pe veniturile estimate a se realiza în România și contribuțiile sociale datorate în anul 2018. De asemenea, prin intermediul formularului, contribuabilii au posibilitatea stabilirii unor bonificații (5% din obligația anuală estimată) care se acordă, potrivit legii, în situația în care sumele datorate se plătesc integral până la data de 15 decembrie 2018. 

 

Pe site-ul ANAF sunt disponibile următoarele informații (documente):  

 

Sursa material: Nota de fundamentare a proiectului de ordin

 

Citește mai multe despre Declarația unică ...