Termenul pentru depunerea declarației unice 212 în anul 2018

 

Declarația care se va depune în anul 2018 va cuprinde așadar veniturile realizate în anul 2017 și o estimare a veniturilor ce urmează a fi realizate în anul 2018. 
 
În ceea ce privește termenul pentru depunere, Declarația unică 212 se va depune până la data de 15 iulie 2018, inclusiv, de către persoanele fizice care au obligația: 

  • declarării veniturilor realizate din România sau/și din străinătate în anul 2017; 
  • declarării impozitului pe venitul estimat/norma de venit a se realiza din România în anul 2018; 
  • declarării venitului estimat pentru încadrarea ca plătitor de contribuții sociale și, după caz, a declarării contribuțiilor sociale datorate în anul fiscal 2018.  

 

Astfel, pentru veniturile realizate în anul 2017, Codul fiscal prevede obligația declarării acestora (prin excepție de la regula de bază, aplicabilă începând cu anul 2019) până la 15 iulie 2018.  

Art. 133. - Dispoziții tranzitorii 
(13) Pentru veniturile realizate în anul 2017, se aplică următoarele reguli: 
a) contribuabilii care aveau obligația depunerii declarației privind venitul realizat, din România și din străinătate, potrivit reglementărilor în vigoare la data realizării venitului, au obligația depunerii declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice, prevăzute la art. 122, respectiv art. 130, până la data de 15 iulie 2018 inclusiv; 

 
Pentru veniturile estimate, aferente anului 2018, Codul fiscal prevede, de asemenea, o excepție:  

Art. 133. - Dispoziții tranzitorii 
(14) Pentru veniturile realizate în anul 2018, se aplică următoarele reguli: 
a) prin excepție de la prevederile art. 120, termenul de depunere a declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice este de până la data de 15 iulie 2018 inclusiv; 

 

Termenul pentru depunerea declarației unice 212 începând cu anul 2019

 

Începând cu anul 2019, termenul pentru depunerea declarație unice 212 (care va cuprinde informații atât despre veniturile realizate în anul precedent cât și veniturile estimate a se realiza în anul curent, anul depunerii), va fi data de 15 martie a fiecărui an.  

 

Codul fiscal și formatul declarației unice au o abordare diferită în ceea ce privește ordinea declarării informațiilor, în sensul în care Capitolul II din declarație este tratat la art. 120 ar Capitolul I al declarației este tratat la art. 122. Oricum ar fi însă, ambele prevăd obligația depunerii declarației unice până la data de 15 martie.  

 

Astfel, pentru veniturile realizate în anul anterior, Codul fiscal prevede:  

Art. 122. - Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice - Capitolul I. Date privind veniturile realizate 
(1) Contribuabilii care realizează, individual sau într-o formă de asociere, venituri/pierderi din activități independente, din drepturi de proprietate intelectuală, din cedarea folosinței bunurilor, din activități agricole, silvicultură și piscicultură, determinate în sistem real, au obligația de a depune declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale la organul fiscal competent, pentru fiecare an fiscal, până la data de 15 martie inclusiv a anului următor celui de realizare a veniturilor în vederea definitivării impozitului anual pe venit.

 

Pentru veniturile estimate a se realiza în anul curent, declarate prin intermediul aceleași declarații, Codul fiscal prevede: 

Art. 120. - Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice - Capitolul II. Date privind impozitul pe veniturile estimate/norma de venit a se realiza în România și contribuțiile sociale datorate 
(1) Contribuabilii care desfășoară activitate, în cursul anului fiscal, în mod individual sau într-o formă de asociere fără personalitate juridică, sunt obligați să depună la organul fiscal competent declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice, pentru venitul estimat a se realiza în fiecare an fiscal, indiferent dacă în anul fiscal anterior au înregistrat pierderi, până la data de 15 martie inclusiv a fiecărui an. Fac excepție contribuabilii care realizează venituri pentru care impozitul se reține la sursă. 

 

Termenul pentru depunerea declarației unice de către contribuabilii care încep să desfășoare activitate în cursul anului

 

Declarația se depune în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului, în cazul contribuabililor care încep o activitate în cursul anului fiscal și a celor care obțin venituri din cedarea folosinței bunurilor din patrimoniul personal, altele decât veniturile din arendare pentru care impunerea este finală și care nu au avut, până la acea  data, obligația depunerii declarației unice. 

 

Cum se poate depune declarația unică 212

 

Declarația unică 212 se poate depune:  

a) în format hârtie, direct la registratură organului fiscal sau prin poștă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire. 

b) prin mijloace electronice de transmitere la distanță, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, respectiv: 

- prin intermediul serviciului ”Spațiul privat virtual” (SPV); 
- pe site-ul e-guvernare.ro, cu semnătura electronică calificată. 

 

Reamintim că, potrivit declarațiilor ministrului Finanțelor Publice, Declarația unică 212 ar urma să fie gata începând cu data de 16 mai. În ceea ce privește accesul la datele necesare pentru accesarea platformei on-line, în cadrul acelorași declarații, ministrul a precizat că parolele de acces încep să fie distribuite prin poștă în săptămânile următoare.  

 

Depunerea declarațiilor rectificative la declarația unică 212

 

Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice poate fi corectată de contribuabili din proprie inițiativă, ori de câte ori informațiile actuale nu corespund celor din declarația depusă anterior, prin depunerea unei declarații rectificative. 
 
Declarația rectificativă poate fi depusă pentru: 

  • corectarea impozitului pe venit, precum și a contribuțiilor sociale datorate de persoanele fizice; 
  • modificarea datelor de identificare a persoanei fizice; 
  • modificarea unor date referitoare la categoria/ sursa veniturilor sau a nivelului acestora, potrivit legii; 
  • modificarea unor date referitoare la contribuția de asigurări sociale și contribuția de asigurări sociale de sănătate estimate pe anul 2018; 
  • corectarea altor informații prevăzute de formular. 

 
În ceea ce privește venitul estimat, contribuabilul poate rectifica valoarea acestuia până la termenul de plată a impozitului datorat, respectiv până la data de 15 martie a anului următor celui de impunere

 

Citește mai multe despre Declarația unică ...