Anularea obligațiilor de plată accesorii (dobânzi, majorări de întârziere, penalități de întârziere, penalități de nedeclarare, penalități, orice alte obligații de plată accesorii) conform prevederilor cap. II din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale:

_______

Anularea accesoriilor aferente obligațiilor bugetare restante la data de 31 decembrie 2018 (art. 24 din ordonanță)

  Anularea accesoriilor aferente obligațiilor bugetare declarate suplimentar de debitori prin declarație rectificativă prin care se corectează obligațiile bugetare principale cu scadențe anterioare datei de 31 decembrie 2018 inclusiv (art. 25 din ordonanță)
  Anularea accesoriilor aferente obligațiilor bugetare cu termene de plată până la data de 31 decembrie 2018 și stinse până la această dată (art. 26 din ordonanță)
  Anularea accesoriilor aferente obligațiilor bugetare cu termene de plată până la data de 31 decembrie 2018 individualizate în decizii de impunere (art. 27 din ordonanță)

 

D. Renunțarea la efectele suspendării actului administrativ fiscal

Număr document suspendare       
Dată document suspendare    
Denumirea obligației bugetare Suma (lei)
. . . . . . . . . .   
. . . . . . . . . .       

 

E. Anularea obligațiilor în cazul persoanelor pentru care s-a atras răspunderea potrivit legii

Date de identificare a debitorului principal

Codul de identificare fiscală Denumirea/Numele și prenumele Cuantumul obligațiilor bugetare pentru care a fost atrasă răspunderea (lei)

 

F. Obligațiile de plată reprezentând taxa pe valoarea adăugată cu scadențe anterioare datei de 31 decembrie 2018 și care rezultă din înscrierea în rândurile de regularizări din decontul de TVA a taxei colectate prin care se corectează taxa pe valoarea adăugată cu scadențe anterioare datei de 31 decembrie 2018 inclusiv.

Perioada fiscală

Scadența

Suma aferentă (lei)

Luna An
 . . . .   . . . .     
 . . .    . . . .    

 

Semnătura
. . . . . . . . . .