Câteva detalii suplimentare referitoare la perioada fiscală în materie de TVA 

Ca regulă general, perioda fiscală în materie de TVA (căreia îi corespunde obligația depunerii decontului de TVA respectiv obligația plății TVA) este luna calendaristică, așa cum este prevăzut în Codul fiscal, art. 322 alin (1) 

Perioadă fiscală este luna calendaristică. 

Prin excepție însă, perioada fiscală este trimestrul, alin (2) al aceluiași articol precizând:  

Prin excepție de la prevederile alin. (1), perioada fiscală este trimestrul calendaristic pentru persoana impozabilă care în cursul anului calendaristic precedent a realizat o cifră de afaceri din operațiuni taxabile și/sau scutite cu drept de deducere și/sau neimpozabile în România conform art. 275 și 278, dar care dau drept de deducere conform art. 297 alin. (4) lit. b), care nu a depășit plafonul de 100.000 euro al cărui echivalent în lei se calculează conform normelor metodologice, cu excepția situației în care persoana impozabilă a efectuat în cursul anului calendaristic precedent una sau mai multe achiziții intracomunitare de bunuri. 

 

Obligația depunerii declarației 094 - situații practice

 

Iată și situațiile posibil a fi întâlnite în practică ce influențează perioada pentru îndeplinirea obligațiilor fiscale în materie de TVA:  


1. În cazul în care contribuabilul a realizat achiziții intracomunitare de bunuri în anul 2018, identificăm următoarele situații:  

  • Dacă perioada fiscală, în 2018, a fost trimestrul calendaristic, nu există obligația depunerii declarației 094, indiferent de nivelul cifrei de afaceri din 2018. Achiziția intracomunitară de bunuri impunea acestuia alte obligații fiscale care trebuiau îndeplinite dar care nu fac obiectul prezentului articol); 
  • Dacă a declarat și achitat TVA lunar în anul 2018, contribuabilul își păstrează obligația de declarare și plată lunară a TVA indiferent de nivelul cifrei de afaceri realizată în anul 2018. 

 

2. În cazul în care contribuabilul NU a realizat achiziții intracomunitare de bunuri în anul 2018, identificăm următoarele situații:  

  • Dacă perioada fiscală, în anul 2018, a fost trimestrul calendaristic iar cifra de afaceri pentru anul 2018 a fost inferioară plafonului de 100.000 EUR, se va păstra statutul care impune declararea și plata TVA trimestrial. În acest caz există obligația depunerii declarației 094 până la data de 25 Ianuarie 2019
  • În cazul în care, în anul 2018, contribuabilul a declarat și achitat TVA trimestrial dar a realizat o cifră de afaceri superioară plafonului de 100.000 EUR, în anul 2019 va îndeplini lunar obligațiile fiscale în materie de TVA (în acest sens se va depune declarația 010, pentru modificarea vectorului fiscal din trimestrial în lunar până la data de 15 ianuarie 2019)
  • În cazul în care, în anul 2018, contribuabilul a declarat / achitat lunar TVA și nu a depășit plafonul de 100.000 EUR aferent cifrei de afaceri, vectorul fiscal trebuie schimbat din lunar în trimestrial, iar această obligație se îndeplinește prin depunerea, până la data de 15 Ianuarie 2019, a declarației 010

 

Care este termenul pentru depunerea declarației 094

 

Termenul pentru depunerea declarației 094 este 25 Ianuarie 2019. Declarația se depune numai în format tipărit, la ghișeu sau prin poștă. Nu există posibilitatea depunerii on-line a declarației 094. 

 

Declarația 094 valabilă în anul 2019: formular ANAF

 

Accesând link-ul de mai jos puteți descărca declarația 094 direct de pe site-ul ANAF:  

 
Descarcă declarația 094