Cursul de schimb la 31.12.2018 - importanță, utilizare

 

Cursul de schimb pentru evaluarea creanțelor datoriilor și disponibilităților în valută

La sfârșitul anului, creanțele, datoriile și disponibilitățile în valută se evaluează utilizând cursul de schimb valabil la data închiderii exercițiului financiar.   
   
Potrivit pct. 89 din Reglementările contabile aprobate de OMFP 1.802 / 2014,

(1) Disponibilitățile bănești, cecurile, cambiile, biletele la ordin, scrisorile de garanție, acreditivele, ipotecile, precum și alte valori aflate în casieria unităților se prezintă în bilanț în conformitate cu prevederile legale. 
(2) Disponibilitățile bănești și alte valori similare în valută se evaluează în bilanț la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Națională a României, valabil la data încheierii exercițiului financiar. 

 

Cursul de schimb utilizat la stabilirea cifrei de afaceri pentru microîntreprinderi


Cifra de afaceri luată în calcul pentru încadrarea (sau nu) în categoria microintreprinderilor se determină în funcție de cursul valutar valabil la închiderea exercițiului financiar în care s-au înregistrat veniturile.  

 

Cursul de schimb de la 31.12.2018 se utilizează atât pentru determinarea veniturilor din anul 2018 (pentru a determina dacă în 2019 societatea se încadrează sau nu în categoria microintreprinderilor) cât și pentru anul 2019 (atunci când societatea realizează venituri mai mari de 1.000.000 EUR în cursul anului).   

Art. 47. - Definiția microintreprinderii  
în sensul prezentului titlu, o microîntreprindere este o persoană juridică română care îndeplinește cumulativ următoarele condiții, la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent:  
c) a realizat venituri care nu au depășit echivalentul în lei a 1.000.000 euro. Cursul de schimb pentru determinarea echivalentului în euro este cel valabil la închiderea exercițiului financiar în care s-au înregistrat veniturile; 
…  

Art. 52. - Reguli de ieșire din sistemul de impunere pe veniturile microintreprinderii în cursul anului  
(1) Dacă în cursul unui an fiscal o microîntreprindere realizează venituri mai mari de 1.000.000 euro, aceasta datorează impozit pe profit, începând cu trimestrul în care s-a depășit această limită. 
(2) Limita fiscală prevăzută la alin. (1) se verifică pe baza veniturilor înregistrate cumulat de la începutul anului fiscal. Cursul de schimb pentru determinarea echivalentului în euro este cel valabil la închiderea exercițiului financiar precedent. 

 

Cursul de schimb pentru depunerea decontului de TVA lunar / trimestrial

Cursul de schimb valutar la 31.12.2018 se utilizează și pentru stabilirea perioadei fiscale în materie de TVA, respectiv depunerea lunară / trimestrială a decontului de taxă pe valoarea adăugată.   

 

Art. 322 - Perioada fiscală  
(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), perioada fiscală este trimestrul calendaristic pentru persoana impozabilă care în cursul anului calendaristic precedent a realizat o cifră de afaceri din operațiuni taxabile și/sau scutite cu drept de deducere și/sau neimpozabile în România conform art. 275 și 278, dar care dau drept de deducere conform art. 297 alin. (4) lit. b), care nu a depășit plafonul de 100.000 euro al cărui echivalent în lei se calculează conform normelor metodologice, cu excepția situației în care persoana impozabilă a efectuat în cursul anului calendaristic precedent una sau mai multe achiziții intracomunitare de bunuri.  

Norme  metodologice Codul fiscal: 

(2) Echivalentul în lei al plafonului de 100.000 euro, prevăzut la art. 322 alin. (2) din Codul fiscal, în orice situație, se determină pe baza cursului de schimb comunicat de Banca Națională a României valabil pentru data de 31 decembrie a anului precedent ... 

 

Cursul de schimb pentru determinarea perioadei fiscale aferente declarației 112

Persoanele juridice plătitoare de impozit pe profit care, în anul anterior, au înregistrat venituri totale de până la 100.000 euro și au avut un număr mediu de până la 3 salariați exclusiv depun declarația 112 și efectuează plata impozitului pe venit și a contribuțiilor sociale, trimestrial. 

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), impozitul aferent veniturilor fiecărei luni, calculat și reținut la data efectuării plății acestor venituri, se plătește, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului pentru care se datorează, de către următorii plătitori de venituri din salarii și venituri asimilate salariilor:  
…  
b) persoanele juridice plătitoare de impozit pe profit care, în anul anterior, au înregistrat venituri totale de până la 100.000 euro și au avut un număr mediu de până la 3 salariați exclusiv; 

 

Cursul de schimb pentru trecerea de la norma de venit la impunerea în sistem real

Contribuabilii care determină venitul net anual pe bază de norme de venit, dar care realizează într-un an venituri mai mari de 100.000 EUR, vor avea obligația ca în anul următor să determine venitul anual în sistem real.  

Art. 69. - Stabilirea venitului net anual pe baza normelor de venit  
(9) Contribuabilii pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit și care în anul fiscal anterior au înregistrat un venit brut anual mai mare decât echivalentul în lei al sumei de 100.000 euro, începând cu anul fiscal următor au obligația determinării venitului net anual în sistem real. Cursul de schimb valutar utilizat pentru determinarea echivalentului în lei al sumei de 100.000 euro este cursul de schimb mediu anual comunicat de Banca Națională a României, la sfârșitul anului fiscal.  

 

Cursuri de schimb la 31.12.2018 pentru alte valute:

 

1 AED = 1.109 lei;
1 AUD = 2.8746 lei;
1 BGN = 2.3847 lei;
1 BRL = 1.0496 lei;
1 CAD = 2.9925 lei;
1 CHF = 4.1404 lei;
1 CNY = 0.5922 lei;
1 CZK = 0.1814 lei;
1 DKK = 0.6246 lei;
1 EGP = 0.2272 lei;
1 HRK = 0.6292 lei;
100 HUF = 1.4527 lei;
1 INR = 0.0583 lei;
100 JPY = 3.7008 lei;
100 KRW = 0.3655 lei;
1 MDL = 0.2389 lei;
1 MXN = 0.2073 lei;
1 NOK = 0.4689 lei;
1 NZD = 2.734 lei;
1 PLN = 1.086 lei;
1 RSD = 0.0394 lei;
1 RUB = 0.0585 lei;
1 SEK = 0.4556 lei;
1 THB = 0.126 lei;
1 TRY = 0.77 lei;
1 UAH = 0.1472 lei;
1 XAU = 168.0053 lei;
1 XDR = 5.6658 lei;
1 ZAR = 0.2832 lei.

Sursa: BNR