Adeverință angajator

 

Se adeverește prin prezenta că domnul/doamna .............................. născut/ă în data ................., în localitatea .............................. este angajat/ă al .............................. cu sediul în ..............................

 

De asemenea, se adeverește că persoana sus-numită desfășoară activitatea în cadrul organizației noastre, într-un interval care se suprapune cu cel cuprins între orele 23.00-05.00, la urmatoarea/ urmatoarele adresă/adrese 

..............................
..............................
..............................

 

Prezenta adeverință este valabilă pentru o perioadă de zile începând cu data de și a fost emisă pentru justificarea deplasării în intervalul orar 23.00 – 05.00. 

 

Cunoscând prevederile articolului 326 din Codul Penal privind falsul în declarații, certific, în calitate de reprezentant legal al ..............................
faptul că informațiile prezentate mai sus nu sunt false.

 

Data

 

Reprezentant legal
Nume
Prenume
Funcție
Semnătură

 

*Adeverința de la angajator poate fi stocată și prezentată pentru control pe dispozitive electronice mobile, cu condiția ca pe documentul prezentat să existe semnătura olografă a reprezentantului legal al angajatorului și data la care a fost redactată adeverința.

 

Adeverința angajator poate fi completată și pe site-ul STS chiar și pe telefon (link adeverință angajator). Adeverința se poate tipări sau salva în format pdf.

 

Fișier atașat (sursa: stirioficiale.ro):

Adeverință angajator noiembrie 2020  Adeverință angajator