Decizie colectivă nr. ……… din data de …………….
privind majorarea salariului de bază lunar brut

 

Având în vedere:  
- prevederile art. 164 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată; 
- prevederile HG nr 846 / 2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată. 
- prevederile art. 17, alin 5 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată.
  
Întrucât începând cu data de 01.01.2018 salariul minim brut pe țară este de 1.900 lei, reprezentantul legal al SC ……...................… SRL emite următoarea

 

Decizie colectivă pentru majorarea salariului de bază lunar brut

 

Art.1. Începând cu data de 01.01.2018, se modifică elementul J – Salariul – pct.1 al contractului individual de muncă și va avea următoarele prevederi: 
„1. Salariul de bază lunar brut: 1.900 lei. „
Art.2. Prevederile privind modificarea salariului la 1.900 lei se aplică salariaților prevăzuți în anexa 1, care face parte integrată din prezenta decizie. 
Art. 3. Toate celelalte elemente ale contractelor de muncă ale salariaților prevăzuți în anexa 1 rămân nemodificate.  
Art. 4. Prevederile prezentei decizii se vor aduce la cunoștință salariaților, în mod individual.
Art. 5. Prevederile prezentei decizii se vor aduce departamentului de resurse umane pentru îndeplinirea corespunzătoare a obligațiilor legale ce decurg din aceasta.


Angajator 
SC …………......................… SRL 
Reprezentant legal ,
 

Anexele 1 și 2 la Decizia colectivă privind majorarea salariului de bază lunar brut se regăsesc în fișierul atașat. 

 

Observație: Decizia colectivă ar fi recomandată doar pentru modificarea contractelor de muncă pentru salariații încadrați cu salariul minim pe economie. În toate celelalte cazuri se recomandă întocmirea de acte adiționale individuale la contractele de muncă. 

 

Observația de mai sus are la bază prevederea din Codul Muncii, Art. 17 alin (5) potrivit căreia:

Orice modificare a unuia dintre elementele prevăzute la alin. (3) în timpul executării contractului individual de muncă impune încheierea unui act adițional la contract, anterior producerii modificării, cu excepția situațiilor în care o asemenea modificare este prevăzută în mod expres de lege sau în contractul colectiv de muncă aplicabil.

 

Numai în acest din urmă caz ar urma să se facă uz de decizia colectivă de majorare a salariului.

 

 Fișiere atașate - vei fi direcționat către pagina pentru descărcare: 

Model act adițional la contractul de muncă (fișier .doc)

Model decizie colectivă modificare salariu (fișier .doc)