Scutirea la plată a impozitului specific pentru perioada stării de urgență

 

A altă perioadă pentru care Guvernul a decis scutirea de la plată a impozitului specific este perioada de timp în care contribuabilii obligați la plata impozitului specific unor activități au întrerupt activitatea, total sau parțial, pe perioada stării de urgență decretate.  

 

La această a doua măsură se face referire în cuprinsul OUG 99/2020 în sensul în care se prevede că, pe lângă cele 90 zile, contribuabilii scad, dacă este cazul, și perioada în care au avut întreruptă activitatea, total sau parțial, ca urmare a stării de urgență.  

 

(3) Contribuabilii care intră sub incidența prevederilor art. IX din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 48/2020 privind unele măsuri financiar-fiscale, cu modificările ulterioare, pentru recalcularea impozitului specific anual potrivit alin. (2), scad și perioada în care au întrerupt activitatea, total sau parțial, ca urmare a stării de urgență.

 

Această a doua măsură este prevăzută de OUG 48/2020 iar aplicarea ei este condiționată.  

 

Astfel, pentru a beneficia de scutire, contribuabilii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:  

a) întrerup activitatea total sau parțial și dețin certificatul pentru situații de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri;  

b) nu se află în insolvență conform informațiilor disponibile pe pagina web a Oficiului Național al Registrului Comerțului.  

 

Recalcularea impozitului specific pentru perioada de întrerupere a activității se face prin împărțirea impozitului specific anual la 365 de zile calendaristice și înmulțirea cu numărul de zile aferent perioadei din anul calendaristic în care a desfășurat activitatea. Perioada în care contribuabilii au desfășurat activitatea se determină prin scăderea din numărul de 365 de zile calendaristice a numărului de zile aferent perioadei în care aceștia au întrerupt activitatea total sau parțial pe perioada stării de urgență decretate. 

 

În ceea ce privește declararea și plata impozitului specific, această se realizează, pentru semestrul I 2020, până la data de 25 octombrie 2020. 

(4) Prin derogare de la prevederile art. 8 alin. (1) din Legea nr. 170/2016, declararea și plata impozitului specific aferent semestrului I al anului 2020 se efectuează până la data de 25 octombrie 2020 inclusiv.