Impozitul / taxa pe teren

  
La Capitolul III-Impozitul pe teren și taxa pe teren, la art. 464.-Scutiri, alin (1) se modifică litera I, în sensul în care nu se datorează impozit / taxa pe teren pentru:   
i) terenurile, inclusiv zonele de protecție instituite, ocupate de clădirile clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau arheologice, muzee ori case memoriale, altele decât cele prevăzute la art. 456 alin. (1) lit. x), cu excepția terenurilor care sunt folosite pentru activități economice; 
  
Până la 31,12,2017, scutirea era prevăzută doar pentru suprafețele neconstruite ale terenurilor cu regim de monument istoric.  
  
Totodată, se mai adaugă o literă nouă, astfel încât nu se datorează impozit/taxa pe teren pentru: 
z) suprafețele construite ale terenurilor aferente clădirilor clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau arheologice, prevăzute la art. 456 alin. (1) lit. x), indiferent de titularul dreptului de proprietate sau de administrare, cu excepția terenurilor care sunt folosite pentru activități economice. 
  
Legea de modificare a codului fiscal mai adaugă următoarea precizare: Consiliile locale pot hotărî să acorde scutirea sau reducerea impozitului/taxei pe teren datorate pentru: 
 s) (…) suprafețele neconstruite ale terenurilor cu regim de monument istoric, în funcție de suprafața afectată și de perioada punerii monumentelor istorice la dispoziția publicului pentru vizitare, precum și instituțiilor specializate pentru cercetare.