Dreptul de a acorda tichete de masă pe perioadă în care salariații sunt în șomaj tehnic este însoțit însă de o obligație, respectiv obligația ca tichetele de masă să se acorde exclusiv pe suport electronic:  

(2) Salariații prevăzuți la alin. (1) primesc tichetele de masă exclusiv pe suport electronic. Valoarea tichetelor de masă pe suport electronic este transferată lunar salariaților de către unitatea emitentă de tichete de masă pe suport electronic, corespunzător numărului de zile lucrătoare din luna pentru care se face transferul, conform contractului încheiat de unitatea emitentă cu angajatorul. 

 

O măsură așteptată de altfel, atât de către angajați cât și de către angajatori.