f) activități de interpretare artistică - spectacole - clasa 9001, activități-suport pentru interpretarea artistică - spectacole - clasa 9002, activități de gestionare a sălilor de spectacole - clasa 9004 și tabere de copii organizate de Ministerul Tineretului și Sportului, direct sau prin unitățile din subordinea sa - clasa 5520;

g) creșterea și reproducția animalelor semidomesticite și a altor animale - clasa 0149;

h) activități de alimentație (catering) pentru evenimente - diviziunea 5621;

i) activități de întreținere peisagistică - plantarea, îngrijirea și întreținerea de parcuri și grădini, cu excepția facilității de locuit particulare - clasa 8130;

j) restaurante - clasa 5610;

k) baruri și alte activități de servire a băuturilor - clasa 5630;

l) activități ale grădinilor zoologice, botanice și ale rezervațiilor naturale - clasa 9104.

m) hoteluri și alte facilități de cazare - diviziunea 55; facilități de cazare similare - clasa 5510; facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată - clasa 5520 - tabere de copii, organizate de Ministerul Tineretului și Sportului, direct sau prin unitățile din subordinea acestuia;04/07/2019 - litera a fost introdusă prin Ordonanţă de urgenţă 56/2019.

n) facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată - clasa 5520 - cabane;

o) activități ale bazelor sportive - clasa 9311;

p) activități ale cluburilor sportive - clasa 9312.

 


Activitățile de manipulare mărfuri și activitățile de curățenie și întreținere se prestează numai în domeniile de activitate prevăzute anterior.