Declararea și plata impozitului și a CAS-ului

 

Impozitul și contribuția de asigurări sociale (CAS) datorate de zilieri se calculează și se reține de beneficiarul lucrărilor şi se declară în declarația 112 la secțiunea A și secțiunea E din cadrul anexei 1.2 Asigurat.

 

Declararea și virarea la bugetul de stat a impozitului și CAS calculate și reținute se efectuează de către beneficiarul de lucrări până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se plătesc aceste venituri.

 

Prin excepție, calculează și rețin impozitul și CAS aferent veniturilor fiecărei luni la data efectuării plații acestor venituri, declară și plătesc până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului pentru care se datorează, următorii beneficiari de lucrări:

a) asociații, fundații sau alte entități fără scop patrimonial, persoane juridice;
b) persoanele juridice plătitoare de impozit pe profit care, în anul anterior, au înregistrat venituri totale de până la 100.000 euro şi au avut un număr mediu de până la 3 salariați exclusiv;
c) persoanele juridice plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor care, în anul anterior, au avut un număr mediu de până la 3 salariați exclusiv;
d) persoanele fizice autorizate și întreprinderile individuale, precum și persoanele fizice care exercită profesii liberale și asocierile fără personalitate juridică constituite între persoane fizice, persoanele fizice care dețin capacitatea de a încheia contracte individuale de muncă în calitate de angajator, care au, potrivit legii, personal angajat pe bază de contract individual de muncă.

 

Numărul zilierilor nu se ia în calculul numărului mediu de salariați (exclusiv 3) în funcție de care se stabilește termenul de declarare și de plată lunar sau trimestrial. La calculul acestui număr se au în vedere numai salariații cu contract de muncă din declarația 112. 

 

Sursa: AJFP Brasov