Astfel, au fost eliminate următoarele activități, pentru care prestatorii nu mai pot presta servicii în baza contractelor de zilieri:  

 • colectarea, tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase - clasa 3821 și clasa 3811; 
 • recuperarea materialelor - grupa 383; 
 • comerț cu ridicata al produselor agricole brute și al animalelor vii - grupa 462; 
 • activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor - grupa 823; 
 • publicitate - grupa 731; 
 • activități de interpretare artistică - spectacole - clasa 9001, activități - suport pentru interpretarea artistică - spectacole - clasa 9002 și activități de gestionare a sălilor de spectacole - clasa 9004; 
 • activități de cercetare - dezvoltare în biotehnologie - clasa 7211, activități de cercetare - dezvoltare în alte științe naturale și inginerie - clasa 7219; 
 • activități de cercetare - dezvoltare în științe sociale și umaniste - clasa 7220 (săpături arheologice); 
 • activități de întreținere peisagistică - plantarea, îngrijirea și întreținerea de parcuri și grădini, cu excepția facilității de locuit particulare - clasa 8130; 
 • creșterea materialului săditor - creșterea plantelor ornamentale, inclusiv gazon pentru transplantare, operațiuni de îngrijire/curățare a pomilor, activități ale pepinierelor, cu excepția celor pentru arbori de pădure - clasa 0130; 
 • activități ale grădinilor zoologice, botanice și ale rezervațiilor naturale - clasa 9140; 
 • creșterea și reproducția animalelor semidomesticite și a altor animale - clasa 0149; 
 • hoteluri și alte facilități de cazare - diviziunea 55; hoteluri și alte facilități de cazare similare - clasa 5510; facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată - clasa 5520 - tabere de copii, organizate de Ministerul Tineretului și Sportului, direct sau prin unitățile din subordinea acestuia; 
 • facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată - clasa 5520 - cabane; 
 • activități ale bazelor sportive - clasa 9311; 
 • activități ale cluburilor sportive - clasa 9312; 
 • activități de alimentație (catering) pentru evenimente - diviziunea 5621. 
 • restaurante - clasa 5610; 
 • alte activități de alimentație n.c.a. - 5629; 
 • baruri și alte activități de servire a băuturilor - clasa 5630. 

 

Zilieri 2019 - prevederi privind durata activității


În ceea ce privește durata activității, OUG 114 / 2018 a introdus 2 tipuri de limitări:  

1. Zilierii nu pot presta activități sub această formă pentru o perioadă care depășește 120 zile / an calendaristic. Excepție fac activitățile expres reglementate pentru care perioada de timp în care se desfășoară activități sub această formă se limitează la 180 zile.  

Alin (6) al Art. 4 din legea 52/2011, așa cum a fost el modificat de OUG 114 / 2018 prevede:  

O persoană nu poate presta activități în regim zilier mai mult de 120 de zile în decursul unui an calendaristic, indiferent de numărul de beneficiari, cu excepția zilierilor care prestează activități în domeniul creșterii animalelor în sistem extensiv prin pășunatul sezonier al ovinelor, bovinelor, cabalinelor, activități sezoniere în cadrul grădinilor botanice aflate în subordinea universităților acreditate, precum și în domeniul viticol, pentru care perioada poate fi de 180 de zile în decursul unui an calendaristic. 

 

2. Un beneficiar nu poate beneficia de serviciile unui zilier pentru o perioadă care să depășească, în mod continuu, 25 zile calendaristice. Dacă activitatea necesită o perioadă mai mare de timp, beneficiarul serviciului trebuie să încheie contract de munca pe perioadă determinată.

Astfel, potrivit art. 4, alin 7 și 8,  

(7) Beneficiarul nu poate utiliza o persoană mai mult de 25 de zile calendaristice în mod continuu în activitățile de tip zilier. 
(8) Dacă activitatea depusă de zilier necesită o perioadă mai mare decât cea prevăzută la alin. (7), acesta poate fi utilizat pe baza de contract de muncă pe perioadă determinată. 

 

Zilieri 2019 - Sancțiuni

 

OUG 114 / 2018 introduce sancțiuni pentru zilieri, aceștia fiind pasibili de o amendă cuprinsă între 500 și 2.000 lei pentru nerespectarea prevederilor legate de numărul de zile lucrate într-un an calendaristic.  

În ceea ce privește plata amenzii, contravenientul (beneficiarul serviciului sau zilierul) poate achita jumătate din minimul amenzii pe loc sau cel mult în termen de 15 zile de la data înmânării procesului verbal.  

Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 15 zile de la data înmânării procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute la alin. (1), agentul constatator făcând mențiune despre această posibilitate în procesul-verbal. 

 

Sursa: Lege nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, OUG 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene