Forme de angajare în România

 

Contract individual de muncă

 • se încheie cel târziu în ziua anterioară începerii activități;
 • angajatorul are obligația de a informa viitorul salariat cu privire la condițiile de muncă;
 • angajatorul are obligația de a înmâna salariatului un exemplar al contractului;
 • salariul se negociază individual.

 

Contract de muncă temporară

 • se încheie înaintea începerii activității cu un agent de muncă temporară;
 • munca propriu zisă se desfășoară la sediul unui utilizator;
 • agentul are obligația de a vă informa cu privire la condițiile de muncă de la utilizator;
 • agentul nu percepe nici o taxă pentru punerea salariaților la dispoziția utilizatorului;
 • agentul achită drepturile salariale datorate salariaților temporari.

 

Contract de muncă la domiciliu

 • se încheie înaintea începerii activității;
 • salariatul îndeplinește la domiciliul său atribuțiile specifice funcției;
 • salariatul își stabilește singur programul de lucru;
 • angajatorul asigură transportul materiilor prime și a produselor finite;
 • angajatorul este în drept să verifice activitatea salariatului în condițiile stabilite de comun acord în contract;
 • salariatul are aceleași drepturi recunoscute de lege (salarizare/timp de muncă şi de odihnă) cu cele ale salariatului care lucrează la locul de muncă organizat de angajator

 

Contract de muncă de tip teleworking

 • se încheie înaintea începerii activității;
 • activitatea salariatului se desfășoară în mod regulat cel puțin o zi pe lună, în afara sediului angajatorului, folosind tehnologia informației și comunicațiilor;
 • telesalariatul își organizează programul de lucru de comun acord cu angajatorul;
 • munca suplimentară se efectuează doar cu acordul scris al telesalariatului angajat cu normă întreagă;
 • salariatul are aceleași drepturi recunoscute de lege (salarizare/timp de muncă și de odihnă) cu cele ale salariatului care lucrează la locul de muncă organizat de angajator.

 

Conținutul întreg al materialului poate fi accesat astfel: versiunea în limba română / versiunea în limba engleză

 

Sursa: ITM ARAD