Codurile de indemnizație de asigurări sociale de sănătate

01 - boală obișnuită - cuantumul indemnizației: 75% din baza de calcul; 
02 - accident în timpul deplasării la/de la locul de muncă - cuantumul indemnizației: 100%/80% din baza de calcul; 
03 - accident de muncă - cuantumul indemnizației: 100%/80% din baza de calcul; 
04 - boală profesională - cuantumul indemnizației: 100%/80% din baza de calcul; 
05 - boală infecto - contagioasă din grupa A - cuantumul indemnizației: 100% din baza de calcul; 
06 - urgență medico - chirurgicală - cuantumul indemnizației: 100% din baza de calcul; 
07 - carantină - cuantumul indemnizației: 75% din baza de calcul; 
08 - sarcină și lăuzie - cuantumul indemnizației: 85% din baza de calcul; 
09 - îngrijire copil bolnav în vârstă de până la 7 ani sau copil cu handicap pentru afecțiuni intercurente până la împlinirea vârstei de 18 ani - cuantumul indemnizației: 85% din baza de calcul; 
10 - reducerea cu o pătrime a duratei normale de muncă - nu va depăși 25% din baza de calcul; 
11 - trecerea temporară în altă muncă - nu va depăși 25% din bază de calcul; 
12 - tuberculoză - se va compensa cu 100% din baza de calcul; 
13 - boală cardio - vasculara se va compensa cu 75% din baza de calcul; 
14 - neoplazii, SIDA - cuantumul indemnizației: 100% din baza de calcul; 
15 - risc maternal - cuantumul indemnizației: 75% din baza de calcul;