Potrivit iniţiatorilor proiectului de lege, persoanele care au calitatea de asigurat sunt asigurate pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate și au dreptul la concediu medical și la indemnizație de asigurări sociale de sănătate

 

Potrivit legii, concediul medical poate să intervină în următoarele situații:

1 - starea de maternitate; 
2 - risc maternal;
3 - situația în care este necesară îngrijirea copilului bolnav; 
4 - situația în care se impune prevenirea îmbolnăvirilor și recuperarea capacității de muncă exclusiv pentru situațiile rezultate ca urmare a unor accidente de muncă sau boli profesionale;
5 - starea de incapacitate temporară de muncă ce este cauzată de boală obișnuită sau de accidente în afara muncii. 

 

În prezent, pentru primele patru tipuri de concediu medical prezentate mai sus, indemnizația aferentă zilelor lucrătoare de pe perioada concediului medical se plătește integral din Fondul Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate 

 

Pentru indemnizația aferentă zilelor lucrătoare de pe perioada concediului medical impus de incapacitatea temporară de muncă, legiuitorul a impus dublarea sarcinii fiscale în sarcina angajatorilor. Concret, pentru ca angajatul să primească indemnizația aferenta zilelor lucrătoare de pe perioada concediului medical impus de incapacitatea temporară de muncă, angajatorul plătește de două ori, după cum urmează:

  • atunci când achită contribuția la asigurările de sănătate, contribuție din care prin intermediul FNUASS se va plăti indemnizația de concediu medical însă numai începând cu cea de a șasea zi lucrătoare de pe durata concediului medical;
  • a doua oară angajatorul plătește atunci când apare efectiv starea de concediu medical, situație în care acesta este obligat să achite din finanțele proprii și distincte celor deja achitate la asigurările de sănătate indemnizația aferentă primelor cinci zile lucrătoare de pe durata concediului medical. 

 

Mai mult, sunt situații în care un angajat poate primi succesiv mai multe concedii medicale cu durata de cinci zile fiecare pentru câte un tip diferit de afecțiune, ajungându-se în situația în care Angajatorul poate plăti indemnizația de concediu medical pentru 20 de zile consecutive sau chiar mai mult.

 

În acest context se propune ca indemnizația de concediu medical impuse de incapacitatea temporară de muncă să fie achitată integral din prima zi de concediu medical din fondul național unic de asigurări sociale de sănătate.