Deși exprimările diferă, contul 463 - Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar este introdus atât în Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014 cât și în Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.844/2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1020 și 1020 bis din 19 decembrie 2016. 

 

Sursa: Ordinul nr. 3067/2018 pentru completarea unor reglementări contabile