Formularul Ordin de plată multiplu electronic (OPME) se descarcă de pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice sau va fi pus la dispoziție de către unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului. 

 

Ordin de plată multiplu electronic (OPME) se depune, de operatorii economici și alte entități decât instituții publice, prin intermediul serviciului "Depunere declarații"; cu alte cuvinte se depune ca o declarație obișnuită.  

 

După depunere, o recipisă aferentă depunerii și validării / respingerii ordinului de plată multiplu electronic (OPME) se vizualizează prin Spațiul privat virtual (SPV), secțiunea Mesaje. 

 

Ordinul de plată multiplu electronic (OPME) este prevăzut cu două spații pentru semnătura electronică, însă persoanele juridică, altele decât instituțiile publice, semnează doar cu o singură semnătură - semnătura electronică a persoanei care, potrivit legislației în vigoare, are competența de a efectua plăți și este înregistrată în Spațiul privat virtual (SPV). 

 

Persoanele din cadrul entităților, care semnează ordinul de plată multiplu electronic (OPME), trebuie să fie înrolate în Spațiul privat virtual (SPV) ca reprezentant legal, reprezentant desemnat sau împuternicit pentru aceștia. Totodată, persoana în cauză trebuie să figureze în fișa specimenelor de semnături depusă la unitatea Trezoreriei Statului prin care aceștia își desfășoară activitatea. 

 

La efectuarea plăților, Trezoreria verifică în mod automat semnătura pe ordinul de plată multiplu electronic (OPME) cu cea aprobată prin specimenul de semnături. Nepotrivirea semnăturilor conduce la respingerea ordinului de plată.  

 

Actul normativ mai prevede că ordinul de plată multiplu electronic (OPME) este utilizat numai de către entitățile care semnează cu o singură semnătură electronică. În cazul în care politica de plăți a entității este ca ordinul de plată să fie semnat cu 2 semnături electronice, se va utiliza ordinul de plată pentru Trezoreria Statului (OPT).