• reprezentanții legali ai operatorilor economici și ai altor entități, care nu sunt de acord cu accesul la vizualizarea și descărcarea extraselor de cont în format electronic, notifică în scris trezoreria statului la care au deschise conturile, referitor la faptul că nu optează pentru această modalitate de primire a extraselor de cont, acestora urmând a le fi puse la dispoziție extrasele de cont pe suport hârtie, începând cu prima zi lucrătoare de la depunerea notificării;
  • în cazul nedepunerii notificării la unitățile de trezorerie, se consideră că operatorii economici și alte entități și-au dat implicit acordul pentru vizualizarea si descărcarea extraselor de cont în format electronic de către persoanele înregistrate ca utilizatori ai serviciilor: “Spațiul Privat Virtual” și/sau „Depunere declarații on-line”;
  • operatorilor economici și altor entități, cărora li se eliberează extrase de cont în format electronic, pentru cazurile în care le sunt necesare extrase de cont pe suport hârtie, vor adresa trezoreriei statului o cerere scrisă, în care vor indica perioada și conturile pentru care se solicită extrasele respective;
  • pentru eliberarea extraselor pe suport hârtie se percep comisioane.

 

Procedura de emitere on line a extraselor de cont de către trezorerie nu este nouă, aplicându-se deja de câteva luni. Problema este că în SPV extrasele de cont emise pentru conturile din trezorerie nu se păstrează mai mult de 30 zile. În aceste condiții, ele trebuie descărcate lunar.

 

Sursa: DGRFP Timisoara