Lista codurilor CAEN exceptate

 • 011    Cultivarea plantelor nepermanente (0111,0112, 0113, 0114, 0115, 0116, 0119)
 • 012    Cultivarea plantelor din culturi permanente (0121, 0122, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129)
 • 013    Cultivarea plantelor pentru înmulțire (0130)
 • 014    Creșterea animalelor (0141, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0149)
 • 015    Activități în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor) (0150)
 • 016    Activități auxiliare agriculturii și activități după recoltar (0161, 0162,0163, 0164)
 • 017    Vânătoare, capturarea cu capcane a vânatului și activități de servicii anexe vânătorii (0170)
 • 031    Pescuitul (0311, 0312)
 • 032    Acvacultura (0321, 0322)
 • 051    Extracția cărbunelui superior (0510)
 • 052    Extracția cărbunelui inferior (0520)
 • 120    Fabricarea produselor din tutun (1200)
 • 191    Fabricarea produselor de cocserie (1910)
 • 192    Fabricarea produselor obținute din prelucrarea țițeiului (1920)
 • 2014   Fabricarea altor produse chimice organice, de bază      
 • 2051    Fabricarea explozivilor 
 • 206      Fabricarea fibrelor sintetice și artificiale (2060)
 • 241      Producția de metale feroase sub forme primare și de feroaliaje (2410)
 • 242    Producția de tuburi, țevi, profile tubulare și accesorii pentru acestea, din oțel (2420)
 • 243    Fabricarea altor produse prin prelucrarea primară a oțelului (2431, 2432, 2433, 2434)
 • 2451    Turnarea fontei
 • 2452   Turnarea oțelului                    
 • 254      Fabricarea armamentului și muniției (2540)
 • 4633    Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și  grăsimilor comestibile        
 • 641    Intermediere monetară (6411, 6419)
 • 642    Activități ale holdingurilor (6420)
 • 643    Fonduri mutuale și alte entități financiare similare (6430)
 • 649    Alte activități de intermedieri financiare, exclusiv activități de asigurări și fonduri de pensii 6491, 6492, 6499)
 • 651    Activități de asigurări (6511, 6512)
 • 652    Activități de reasigurare (6520)
 • 653    Activități ale fondurilor de pensii (cu excepția celor din sistemul public de asigurări sociale) (6530)
 • 920    Activități de jocuri de noroc și pariuri (9200)
 • 981    Activități ale gospodăriilor private de producere de bunuri destinate consumului propriu (9810)