c) echipamente - totalitatea echipamentelor individuale sau asamblate, respectiv mașini, utilaje și instalații de lucru etc., destinate desfășurării de către beneficiarul eligibil a activităților economice conform codului CAEN finanțat;

d) utilaje - totalitatea uneltelor, aparatelor, mașinilor etc. necesare pentru efectuarea de către beneficiar a unei anumite lucrări sau pentru asigurarea procesului de producție conform CAEN finanțat;

 

e) echipamente IT și tehnologia informației - totalitatea echipamentelor individuale sau asamblate, sistemele hardware și software și/sau tehnologia necesară pentru prelucrarea - procurarea, procesarea, stocarea, convertirea și transmiterea informației prin folosirea computerelor - calculatoarelor electronice, tehnicii de calcul - tip PC, format din: unitate centrală, server, monitor, imprimantă/copiator/multifuncțională, inclusiv sisteme portabile, licențe necesare desfășurării activității, sisteme audiovideo etc.

 

Achiziția bunurilor mobile second-hand poate fi finanțată prin leasing garantat în cadrul Programului în cazul bunurilor înmatriculate și rulate minimum 100 km, iar în cazul bunurilor neînmatriculabile, dacă acestea au fost puse în funcțiune și la data cererii de acordare a finanțării înregistrează un număr de ore de funcționare. Finanțatorul poate aproba finanțarea în condițiile în care durata maximă a finanțării este cel puțin egală cu perioada rămasă din durata normată de funcționare a bunurilor mobile care fac obiectul contractului de leasing financiar.

 

Conform politicilor interne ale finanțatorului se stabilește că vechimea bunului mobil la momentul finanțării plus perioada de finanțare nu trebuie să depășească durata economică de viață a acestuia - în funcție de tipul bunului mobil, perioada totală nu va depăși 10 ani.