Condiții de acordare, în 2020, a subvenției pentru castraveți, ardei gras și vinete:  

a) să dețină o suprafață de minimum 1.000 mp, cultivată integral cu una dintre culturile de castraveți, ardei grași sau vinete, marcată la loc vizibil, cu o placa-indicator cu dimensiunile de circa 150 x 200 cm, pe care să se găsească inscripția "Program susținere legume în spații protejate -cultura…………., anul ……., beneficiar numărul ....., Direcția pentru Agricultură a Județului .........../Municipiului București"; 

b) să obțină producțiile minime corespunzătoare culturii (producția minima obținută / 1.000 mp), astfel:  

- castraveți: 2.000 kg; 
- ardei gras: 1.000 kg; 
- vinete: 1.000 kg. 

c) să fie înregistrați în evidențele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafețele cu spațiile protejate și culturile în anul de cerere; 

d) să facă dovada producției realizate prin documente justificative privind valorificarea producției. 


Valorificarea producției agricole trebuie să se realizeze  astfel:  

- castraveți: până la data de 1 mai, inclusiv; 
- ardei gras: până la data de 15 mai, inclusiv;
- vinete: până la data de 1 iunie, inclusiv. 

 

Valoarea subvenției pentru castraveți, ardei gras și vinete în 2020 

Valoarea subvenției pentru castraveți, ardei gras și vinete în 2020 este de câte 1.000 EUR pentru fiecare dintre cele 3 culturi. Un solicitant poate beneficia de ajutor de minimis pentru maximum două culturi de legume în anul de cerere.  

 

Plata subvenției pentru castraveți, ardei gras și vinete în anul 2020 

Sumele reprezentând ajutoare de minimis se plătesc beneficiarilor într-o singură tranșă, după îndeplinirea obligației privind depunerea, la direcțiile pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București documente justificative care să ateste valorificarea producției obținute din spațiile protejate, dar cel târziu până la data de 18 decembrie 2020, inclusiv.