Prin Spațiul Privat Virtual, se comunică actele administrativ – fiscale decizii de impunere, decizii referitoare la obligații de plată accesorii, acte de executare silită, certificate de atestare fiscală, adeverințe de venit, informații cu privire la obligațiile de plată, informații despre contribuțiile de asigurări sociale declarate de angajatori, cereri de audiență, petiții, noutăți legislative, etc. 
  
Pentru înregistrarea în Spațiul Privat Virtual, persoanele juridice, entitățile fără personalitate juridică, împuterniciții persoanelor fizice, precum și persoanele fizice care dețin certificat digital completează și transmit electronic formularul C 800 și se identifică electronic cu ajutorul certificatelor digitale calificate. 
  
Persoanele fizice care nu dețin certficat digital completeza online un formular într-o pagină web securizată, disponibil pe site-ul www.anaf.ro, în secțiunea Servicii online și își certifică identitatea prin indicarea numărului de înregistrare al unei decizii emise de ANAF pe numele sau, situație în care nu se mai deplasează la ghișeele ANAF pentru identificare.  

În situația în care nu dețin o decizie emisă anterior de ANAF, certificarea identității se realizează prin prezentarea la orice organ fiscal din cadrul ANAF pentru identificare fizică.  
  
Sursa: ANAF