Modificarea vectorului fiscal pentru trecerea la micro

 

Modificarea formei de impozitare a societății impune modificarea vectorului fiscal care se realizează în prezent prin depunerea Declarației 010 - Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică.  Declarația 010 se poate depune numai în format fizic, tipărit, fie la ghișeu fie prin poștă, cu confirmare de primire.  

 

Legislația în vigoare prevede posibilitatea ca de la 1 Ianuarie să poată fi depus, on line, cu semnătura electronică, declarația 700, Declarația 700 poate fi utilizată deja pentru modificarea on-line a vectorului fiscal.

 

Termenul pentru depunerea declarației de menţiuni - trecerea la micro


Termenul pentru depunerea declarației 010 pentru modificarea vectorului fiscal este 31 martie - așa cum este prevăzut în Codul fiscal:

ART. 55 - Termenele de declarare a mențiunilor 
(2) Persoanele juridice române plătitoare de impozit pe profit comunică organelor fiscale competente aplicarea sistemului de impunere pe veniturile microintreprinderilor, până la data de 31 martie inclusiv a anului pentru care se plătește impozitul pe veniturile microintreprinderilor. 

În acest an însă, data de 31 Martie este o zi de sâmbătă, motiv pentru care termenul pentru depunerea declarației 010 pentru modificarea vectorului fiscal (trecerea de la impozit pe profit la impozit pe veniturile microintreprinderilor) este data de 2 Aprilie 2018 (luni). 

Condiții pentru trecerea de la impozit pe profit la impozit pe micro 

 

Cifra de afaceri realizată în anul 2017 nu este singura condiție pentru trecerea unei societăți de la impozit pe profit la impozit pe veniturile microintreprinderilor, alte 3 condiții fiind modificate:  

  • natura activității desfășurate; 
  • ponderea veniturilor aferente activității de consultanță și management; 
  • valoarea capitalului social. 

 

Citește mai multe detalii despre condițiile pe care trebuie să le îndeplinească microintreprinderile în 2018