Cursul de schimb pentru determinarea echivalentului în euro este cel valabil la închiderea exercițiului financiar în care s-au înregistrat veniturile.  
   
Rămâne în continuare prevederea potrivit căreia vor fi încadrate în categoria microintreprinderilor persoanelor juridice române care intră sub incidența Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități.   
   
Totuși, vor fi excluse din categoria microintreprinderilor:   
a) Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar, constituit potrivit legii;  
b) Fondul de compensare a investitorilor, înființat potrivit legii;  
c) Fondul de garantare a pensiilor private, înființat potrivit legii;  
d) Fondul de garantare a asiguraților, constituit potrivit legii;  
e) entitatea transparentă fiscal cu personalitate juridică.