Natura activității desfasrurate

 
Condițiile actuale impuse de codul fiscal fac ca o parte dintre societăți să plătească impozit pe profit, indiferent de cifra de afaceri, doar pentru că realizează venituri din:

  • domeniul bancar;  
  • domeniile asigurărilor și reasigurarilor, al pieței de capital, cu excepția persoanelor juridice care desfășoară activități de intermediere în aceste domenii;  
  • domeniul jocurilor de noroc;  
  • activități de explorare, dezvoltare, exploatare a zăcămintelor petroliere și gazelor naturale.  

  
Cu alte cuvinte, desfășurarea unei astfel de activități nu permite, în prezent, aplicarea impozitului pe venitul microintreprinderilor ci obligă la aplicarea impozitului pe profit.  
 
În noile condiții, valabile de la începutul anului 2018, aceste prevederi sunt eliminate, astfel că desfășurarea uneia dintre activitățile de mai sus nu mai reprezintă o limitare în aplicarea impozitului pe venit.  
 
Totuși, o restricție există, în sensul în care vor fi excluse din categoria microintreprinderilor:   
a) Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar, constituit potrivit legii;  
b) Fondul de compensare a investitorilor, înființat potrivit legii;  
c) Fondul de garantare a pensiilor private, înființat potrivit legii;  
d) Fondul de garantare a asiguraților, constituit potrivit legii;  
e) entitatea transparentă fiscal cu personalitate juridică.