Plafonul reprezentând cifra de afaceri

  
Vor datora impozit pe veniturile microintreprinderilor (și nu impozit pe profit) toate societățile pentru care veniturile nu depășesc 1.000.000 lei (există excepții, ne ocupam de ele mai târziu).  
  
Astfel, potrivit modificărilor care intră în vigoare începând cu 1 Ianuarie 2018,  
Vor fi microintreprinderi societățile "care au realizat venituri care nu au depășit echivalentul în lei a 1.000.000 euro. Cursul de schimb pentru determinarea echivalentului în euro este cel valabil la închiderea exercițiului financiar în care s-au înregistrat veniturile;". 
  
Rămâne în continuare prevederea potrivit căreia vor fi încadrate în categoria microintreprinderilor persoanelor juridice române care intră sub incidența Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități.  
  
Totuși, vor fi excluse din categoria microintreprinderilor:  
 a) Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar, constituit potrivit legii; 
 b) Fondul de compensare a investitorilor, înființat potrivit legii; 
 c) Fondul de garantare a pensiilor private, înființat potrivit legii; 
 d) Fondul de garantare a asiguraților, constituit potrivit legii; 
 e) entitatea transparentă fiscal cu personalitate juridică." 

 

Nivelul capitalului social 

 
Dacă în prezent societățile cu un capital social mai mare de 45.000 lei și cifra de afaceri mai mică decât plafonul pentru microîntreprinderi pot opta pentru aplicarea impozitului pe profit, începând cu 1 Ianuarie 2018 această opțiune nu va mai fi posibilă.  
 
OUG 79/2017 abrogă alin 5, 51 și 52 care permiteau societăților cu un capital social mai mare de 45.000lei să opteze pentru plata impozitului pe profit, indiferent de nivelul cifrei de afaceri.  

 
Cotele de impozitare

 
Cotele de impozitare vor rămâne nemodificate, acestea fiind și din 2018 aceleași ca cele valabile acum, respectiv:  
a) 1% pentru microintreprinderile care au unul sau mai mulți salariați; 
c) 3% pentru microintreprinderile care nu au salariați. 
  
Microîntreprinderi vor fi și societățile care au optat să aplice prevederile art. 48 alin. (5) și (52) (cele referitoare la limita de 45.000 lei a capitalului social) pană la data de 31 decembrie 2017 inclusiv, precum și persoanele juridice române care desfășoară activitățile care nu au intrat sub incidența prevederilor prezentului titlu aplicabil pană la data de 31 decembrie 2017 inclusiv