Din 2018, nivelul capitalului social nu mai contează la încadrarea ca microîntreprindere 

  
Din 1 Ianuarie 2018, OUG 79/2017 abrogă alin 5, 51 și 52 care permiteau societăților cu un capital social mai mare de 45.000 lei să opteze pentru plata impozitului pe profit, indiferent de nivelul cifrei de afaceri.   
 
Așadar, chiar dacă nivelul capitalului social depășește 45.000 lei, în condițiile unei cifre de afaceri mai mică de 1.000.000 EUR, societatea va fi obligată să plătească impozit pe profit.  
 
În ceea ce privește nivelul în lei al cifrei de afaceri, cursul de schimb pentru determinarea echivalentului în euro este cel valabil la închiderea exercițiului financiar în care s-au înregistrat veniturile.