D E C I D E:

 

Art.1. Începând cu data de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . încetează contractul individual de muncă al d-lui / d-nei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . având funcția  de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .în cadrul societății, conform art. 65 (1) din Codul Muncii. 

Art.2. Prezenta poate fi contestată în termen de 45 de zile de la comunicare la Tribunalul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se însărcinează dl/d-na . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . și se comunică celui în cauză. 
  
ADMINISTRATOR, 
  
L.S.