Obiectiv: negocierea colectivă a salariilor brute, în contextul noilor prevederi legale, respectiv OUG nr. 79/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, OUG 82/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative, HG nr. 846/2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată. 
 
Inițiativa negocierii colective a actelor adiționale la contractele de muncă aparține ................. (angajatorului / sindicatului / salariaților). 
 
Părțile îndreptățite să participe la negocierea contractului colectiv de muncă au confirmat în scris participarea la negociere și sunt prezente la negociere. 
 
Ordinea de zi: Negocierea colectivă a actelor adiționale la contractele de muncă. 
 
La negocierea și întocmirea actelor adiționale la contractele de muncă se au în vedere prevederile Codului muncii și dispozițiile Legii nr.62/2011 privind dialogul social și prevederile OUG 82/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative. 

Ședința se declară deschisă. 
 
Angajatorul pune la dispoziția angajaților următoarele: 
- nivelul salariilor brute actuale, pe fiecare funcție / categorie de salariat. 
- nivelul, salariilor brute propuse începând cu 1 Ianuarie 2018, pe fiecare funcție / categorie de salariat.

Punctele de vedere ale părților:  


Din partea angajatorului:  
1.  
2.  
... 
 
Din partea salariaților și / sau reprezentanților salariaților:  
1.  
2.  
... 
 
Concluzii:  
1.  
2.  
... 

 

Rezultatul negocierilor: 
 
Având în vedere:  
- prevederile HG nr. 846/2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată; 
- prevederile OUG nr. 79/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal; 
- prevederile OUG 82/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative 

părțile au stabilit: 

1. Se declară realizat obiectivul prezentei negocieri, respectiv negocierea colectivă a actelor adiționale la contractele de muncă 
2. Se modifică salariile brute ale salariaților societății, începând cu 1 Ianuarie 2018, conform grilei de salarizare - Anexa nr. 1 la prezentul proces verbal.  
3. Rezultatele prezentei negocieri se aduc la cunoștință Departamentului de Resurse Umane, în vederea întocmirii actelor adiționale individuale la contractele de muncă / deciziilor colective pentru majorarea salariului brut.  
  
  
SC __________ SRL 
  
Reprezentant unitate  
  
Reprezentanți salariați / Sindicat 
  
1.  
2.  
... 
(Nume și prenume /semnătura) 

 

ANEXA 1 se regăsește în fișierul atașat prezentului articol. 

 

 Fișiere atașate - vei fi direcționat către pagina pentru descărcare: 

Proces verbal privind negocierea colectivă a actelor adiționale la contractele de muncă 

 

 

Model act aditional la contractul de munca / decizie colectiva majorare salariu Citește și: Model Act adițional la contractul de muncă / Decizie colectivă pentru majorarea salariului brut