Acordarea de bonificații la plata impozitului pe venitul microintreprinderilor

 

Microintreprinderile care, până la data de 25 aprilie 2020, au achitat impozitul pe veniturile microintreprinderilor, au beneficiat de o bonificație de 10% aplicată asupra impozitului datorat pentru trimestrul I (OUG 33/2020 privind unele măsuri fiscale și modificarea unor acte normative).  

 

Ulterior, OUG 99/2020 privind unele măsuri fiscale, modificarea unor acte normative și prorogarea unor termene, a extins perioada de aplicare a bonificației de 10%, aceasta urmând a se aplica și pentru trimestrele II și III ale anului 2020. 

 

Astfel, contribuabilii plătitori de impozit pe venitul microintreprinderilor, care achită impozitul datorat trimestrial până la termenele scadente, 25 iulie 2020 inclusiv, pentru trimestrul II al anului 2020, respectiv 25 octombrie 2020 inclusiv, pentru trimestrul III al anului 2020, beneficiază de o bonificație de 10% calculată asupra impozitului datorat trimestrial. 

 

Declararea impozitului pe venitul microintreprinderilor

 

În ceea ce privește declararea impozitului pe venitul microitreprinderilor, acordarea bonificației a impus și modificarea formularelor utilizate pentru declararea impozitului, respectiv declarația 100, utilizată pentru declararea inițială și declarația 710, utilizată pentru corectarea impozitului declarat inițial.  

 

Prin Ordinul ANAF nr. 935/2020 au fost completate atât formularele 100 și 710, cât și instrucțiunile de completare ale acestora, aprobate prin Ordinul ANAF nr. 587/2016, prin introducerea unui nou rând "1.2 Bonificație" pentru evidențierea bonificației de care beneficiază plătitorii de impozit pe profit și de impozit pe veniturile microintreprinderilor.