Potrivit proiectului de OUG, 

Microîntreprinderile care efectuează sponsorizări, potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994 cu modificările și completările ulterioare, pentru susținerea entităților nonprofit și a unităților de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditați cu cel puțin un serviciu social licențiat, potrivit legii, scad sumele aferente din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor până la nivelul valorii reprezentând 20% din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat pentru trimestrul în care au înregistrat cheltuielile respective.  

Sumele care nu sunt scăzute din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat, se reportează în trimestrele următoare, pe o perioadă de 28 de trimestre consecutive. Scăderea acestor sume din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat, în următoarele 28 de trimestre consecutive, se efectuează în ordinea înregistrării acestora, în aceleași condiții, la fiecare termen de plată a impozitului pe veniturile microîntreprinderilor. 

 

Efectuarea de sponsorizări vine însă cu obligații declarative suplimentare.  


Microîntreprinderile care efectuează sponsorizări au obligația de a depune declarația informativă privind beneficiarii sponsorizărilor, aferentă anului în care au înregistrat cheltuielile respective, precum și, după caz, aferentă anului în care se scad sponsorizările reportate.  

 

Termenele pentru depunerea declarației informative cu privire la beneficiarii sponsorizărilor ar urma să fie:  
a) până la data de 25 ianuarie inclusiv a anului următor; 
b) până la data de 25 inclusiv a lunii următoare ultimului trimestru pentru care datorează impozit pe veniturile microîntreprinderilor; 
c) termenele stabilite pentru declararea impozitului pe veniturile microîntreprinderilor pentru societățile care se dizolvă cu sau fără lichidare.  

 

Citește mai multe despre Sponsorizare microîntreprinderi ...